Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Verden vil ha stort behov for olje og gass

IEAs World Energy Outlook 2015 viser at olje og gass vil være en svært sentral del av verdens energikonsum forbi 2040.

I dag la Det Internasjonale Energybyrået, IEA, frem sin årlige rapport World Energy Outlook.

Rapporten viser at olje og gass vil være en sterk bidragsyter til verdens energiforsyning fremover.

Økende etterspørsel

IEA tar for seg et scenario hvor den globale temperaturstigningen er under 2 grader celsius. I et slikt scenario mener IEA at olje og gass har en andel på 44 prosent av verdens energiforsyning i 2040.

- Rapporten viser at selv med togradersmålet til grunn vil etterspørselen av energi øke, og olje og gass vil stå for nærmere halvparten av energiforsyningen. Dette bekrefter våre tidligere uttalte prognoser om at olje og gass vil fortsette å være sentralt i verdens fremtidige energibehov, sier administrerende direktør, Karl Eirik Schjøtt- Pedersen.

Vekst i utviklingsland

Det er fortsatt en kraftig vekst i verdens energietterspørsel, og det er land i utvikling som står for den sterkeste veksten. Ifølge IEA vil Kinas oljeimport være fem ganger så høy som USAs innen 2040.

Årets World Energy Outlook viser at naturgass vil øke i forbruk frem til 2040, også med togradersmålet til grunn. For Norge er det særlig Europas forbruk som er viktig. Med redusert egenproduksjon trenger EU den gassen Norge kan levere.

- Vi registrerer IEAs analyser om at kullkraft på sikt vil fases ut. Dette gir muligheter for en renere energimiks i Europa med fornybar og gass i samspill, sier Schjøtt- Pedersen.

Kontaktperson: Informasjonssjef Maiken Ree, 977 55 002