Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Stort behov for olje og gass i 2040

IEAs World Energy Outlook 2016 sier at olje og gass vil være en bærebjelke i verdens energikonsum i 2040.

TIL 2040: Oseberg begynte å produsere i 1988 og planen er at det skal være produksjon på feltet frem til 2040. Foto: Øyvind Knoph Askeland

Den årlige rapporten fra det internasjonale energibyrået (IEA) legges frem i dag.

Bekrefter behov for olje og gass
IEA tar for seg et scenario hvor den globale temperaturstigningen er under to grader celsius i tråd med målet fra Parisavtalen. Selv når dette målet skal nås, mener IEA at olje og gass står for 44 prosent av verdens energibehov i 2040.

– Rapporten understreker nok en gang at olje og gass må dekke en betydelig del av verdens energibehov i 2040. Spørsmålet for Norge er om vi ønsker å produsere og levere denne oljen og gassen, eller om vi skal overlate dette til andre land. Det siste vil bety tapte inntekter som får stor betydning for norsk økonomi, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Gledelig økning for fornybar
Årets World Energy Outlook viser at andelen fornybar øker og vokser raskere enn tidligere beregnet.

– Det er gledelig og viktig at andelen fornybar energi øker. Fornybar energi er et stadig viktigere bidrag til verdens behov for elektrisk kraft, men selv etter en kraftig vekst utgjør elektrisitet kun 28 prosent av verdens samlede energiforbruk i 2040. For å kunne forsyne andre store energisektorer som transport og industri vil olje og gass være viktig, ikke minst der gass kan erstatte kull, sier Schjøtt-Pedersen.

Vekst i gassforbruk
Årets World Energy Outlook viser at forbruk av naturgass vil øke frem til 2040, også med togradersmålet til grunn. For Norge er særlig Europas forbruk viktig. Når land i Europa produserer mindre gass selv, trenger EU all den gassen Norge kan levere.

– EU har gjentatte ganger uttalt at de trenger norsk gass for å nå klimamål og ivareta stabil og sikker energiforsyning, sier Schjøtt-Pedersen.