Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Oljeinvesteringene- nedgangen i 2016 forsterkes

Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 4. kvartal 2015 viser et anslag for investeringene på norsk sokkel i 2015 på 192,8 milliarder kroner. Anslaget for 2016 er nå på 171 milliarder kroner.

- Et høyt kostnadsnivå har sammen med det kraftige oljeprisfallet har gjort det nødvendig med kostnadskutt i oljeselskapene. Det er derfor ikke overraskende at vi ser kutt i investeringsplanene. Vår konjunkturrapport for 2015, som ble presentert forrige uke, kan tyde på at investeringene skal ytterligere ned fra det svært høye investeringsnivået vi har hatt de siste årene sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, i en kommentar til tallene.  

Uendrede anslag for 2015
De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport anslås i investeringstellingen for 4. kvartal til 192,8 milliarder kroner for inneværende år. Det er på linje med anslaget gitt til 3. kvartals tellingen.

Det er særlig investeringer i feltutbygging, felt i drift og leting som viser nedgang sammenliknet med tilsvarende tall for 2014. Sammenliknet med anslag for 2014 fra 4. kvartal i fjor antyder det nye anslaget en nedgang i investeringene på 11,8 prosent.

Nedjustering for 2016

Investeringsanslaget for 2016 anslås i tellingen for 4. kvartal til 171 milliarder kroner. Dette er en nedgang på drøyt 10 milliarder kroner fra tellingen i 3. kvartal. Nesten hele nedgangen fra forrige måling kommer innenfor letevirksomhet, som for 2016 nå anslås til 21,5 milliarder kroner.

Det samlede investeringsanslaget for 2016 er 9,3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015 gitt i 4. kvartal 2014.

For ytterligere kommentarer:

Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi, mob: 906 29 877