Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Dette blir de vanskeligste temaene de siste dagene i Paris

Onsdag ble et nytt og kortere utkast til global klimaavtale lagt frem. Dokumentet er 29 sider langt og representerer et stort fremskritt i forhandlingene.

På noen områder er det lagt frem endelig utkast til avtale, uten flere alternative formuleringer.

På andre områder er det fortsatt politisk uenighet. Dette gjelder spesielt spørsmål om byrdefordeling mellom rike og fattige land, finansiering av klimatiltak og ambisjonsnivået i avtalen.

Det ble opprettet fire nye grupper i går på tema hvor man har vanskelig for å komme til enighet. Disse går på: tilpasning inkludert tap og skade, samarbeidsmekanismer, skog og såkalte response measures (kompensasjon for land som rammes av negativ klimapolitikk: les Saudi Arabia).

Forskningsdirektør i CICERO, Steffen Kallbekken, følger forhandlingene i Paris tett. Norsk olje og gass har intervjuet ham om de mest sentrale spørsmålene rundt klimaforhandlingene.

Lenke til video: https://www.youtube.com/watch?v=pw55CCw7Z2o&feature=youtu.be