Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Norges bidrag mot klimatrusselen

Vi står overfor en dobbel utfordring. Menneskenes helse og velferd avhenger av tilgang på energi. Samtidig må klimagassutslipp holdes nede for å hindre global oppvarming.

MER EFFEKTIV: Ambisjonen til oljeindustrien er å energieffektivisere produksjonen tilsvarende en reduksjon på 1,4 millioner tonn CO2 mellom 2008-2020. Bildet er fra Sleipner. Foto: Øyvind Hagen, Statoil

Av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Menneskenes velferd er i stor grad knyttet til bruk av energi. Løsningen på utfordringen er ikke å hindre store deler av verdens befolkning å få del i den velstanden som vi tar for gitt. Løsningen er å redusere utslippene som følger av energibruken.

Hvis vi skal klare å både skaffe verden den energien som menneskene trenger, - og samtidig klare å løse den globale klimautfordringen, må vi gjøre fire viktige grep:

  • Vi må bruke energi mer effektivt
  • Vi må dekke en vesentlig del av energibehovet med fornybar energi
  • Vi må endre bruken av energi, slik at vi dreier bruken mot det som gir minst klimagassutslipp
  • Og, vi må fange klimagassutslippene og lagre dem slik at de ikke slippes ut i atmosfæren

Mer fornybar energi
Økt energieffektivisering er viktig. Men selv med en stor innsats for mer effektiv energibruk, har det internasjonale energibyrået (IEA) beregnet en stor økning i energietterspørselen de kommende tiårene.

Fornybar energi vil, og må, spille en stadig viktigere rolle i verdens energiforsyning. Det er derfor svært positivt at vi ser en betydelig vekst i tilgangen på fornybar energi.

Likevel viser IEAs prognoser at selv med en kraftig økning i tilgangen på fornybar energi mot 2050, vil dette bare dekke en begrenset del av energibehovet. Hele 44 prosent antas å måtte dekkes av kull, olje og gass.

Naturgass gir utslippskutt
Så hvilken fossil energikilde skal vi satse på? Vi vet at for hver enhet kull som byttes ut med naturgass blir utslippene av klimagasser halvert.

Vi ønsker også at verdens statsledere treffer de beslutninger som er nødvendig for å nå klimamålene. Et av de viktigste tiltakene må være å sørge for at de som slipper ut klimagasser må betale for det. Denne prisen må være så høy at bruken av CO2-intensive energikilder dreies over til energikilder som slipper ut lite CO2, slik som gass.

Innoverende næring
Som den teknologinæringen olje- og gassindustrien er, skjer det stadig små revolusjoner innen nytenking. Nylig kunne flere olje- og gasselskap fortelle at de har kuttet årlige utslipp tilsvarende flere 100.000 personbiler på grunn av både teknologiutvikling og mer effektiv drift.

Kunnskapen fra denne fantastiske næringen kan vi bruke til å utvikle fornybare energiløsninger. Snart skal Statoil bygge verdens første flytende vindpark utenfor Skottland, hvor kompetanse fra olje- og gassnæringen har ligget til grunn. Det er innovasjon i praksis!

Olje- og gassnæringen i Norge ønsker å bidra i klimakampen. Vi må også kutte våre utslipp, og det er vi allerede godt i gang med. Vi skal bidra med nytenkning og bærekraftig utvinning av olje og gass. Det skal sikre energiforsyning til Europa og bidra til utslippskutt globalt.

Derfor har vi stor tiltro til klimatoppmøtet i Paris.