Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

- Viktig signal fra Lien til oljenæringen

Regjeringen har besluttet å opprettholde nivået på støtten til DEMO 2000-programmet på 155 millioner kroner i statsbudsjettet for 2017. Pengene i programmet skal brukes til teknologiutvikling i oljenæringen.

- Det er et viktig signal at olje- og energidepartementet har valgt å prioritere teknologiprogrammet DEMO 2000. Friske midler vil bidra til utvikling av ny teknologi til bruk på norsk sokkel, uttaler administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt Pedersen.

Ekstramidlene vil bli utlyst med søknadsfrist 15. februar. Maksimalt beløpet som det er mulig å søke om fra programmet vil være 25 millioner kroner. I tildelingen legges det vekt på prosjekter som reduserer klimagassutslipp og gir økt energieffektivitet.

- I krevende tider et det ekstra viktig å satse på effektivisering og teknologiutvikling, uttaler Schjøtt-Pedersen.

DEMO 2000 er et teknologiprogram som har som formål å kvalifisere norsk teknologi primært til bruk på norsk sokkel og som kan bidra til økt teknologieksport fra Norge.

 

For mer informasjon eller kontakt med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, kontakt:
Anders Høgalmen, informasjonssjef: 45 25 35 15