Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

– Olje- og gassnæringen er helt sentral for norsk omstilling

– Kompetansen, teknologien og det internasjonale nettverket som er bygget opp gjennom årtier med olje- og gassvirksomhet i Norge, er helt avgjørende for å drive fram teknologioverføring, utvikling og innovasjon både i etablert og nytt næringsliv, sie

Bildet: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Anita Krohn Traaseth 

– Dersom olje- og gassnæringen, som igjen er basert på vår tunge maritime næring, skal kunne følge opp sine viktige bidrag til utvikling for eksempel innen helseteknologi, må næringen også samtidig få rom til å omstille og videreutvikle sin kjernevirksomhet, sier Krohn Traaseth. 

Glad for tydelig signal
Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, peker på at Innovasjon Norge er en viktig aktør for utviklingen av næringslivet i Norge, og er glad for at de ser på olje- og gassindustrien som en driver for innovasjonskraften.

– De store verdiene som skapes har gjort vår næring til et økonomisk tyngdepunkt for landet vårt. Flere store næringer er avhengige av at det går bra med oljeindustrien. For eksempel kan 66 prosent av aktiviteten i norsk rederivirksomhet knyttes til olje- og gassvirksomhet. En aktiv oljeindustri er drivkraften for teknologiutviklingen i mange av våre nye næringsområder, blant annet havvind, offshore fiskeoppdrett og undervanns gruvedrift. Til og med innen romfart ser vi at det blir tatt i bruk offshoreteknologi. Når NASA skal bore på månen, på asteroider og på Mars, er dette med teknologi som er utviklet i Norge. 

– Jeg er derfor svært glad for at ledelsen i Innovasjon Norge gir et så tydelig signal til hele virkemiddelapparatet om hvor viktig det er å legge til rette for videre utvikling av olje og gassnæringen.

 Oljefondet og enhjørninger 
Krohn Traaseth mener at vi i Norge ikke må glemme hvilke resultater innovasjonsarbeidet i Nordsjøen har skapt de siste 45 årene.

- Man snakker om at Sverige ligger flere hestehoder foran Norge når det kommer til innovasjon, med sine såkalte enhjørninger: bedrifter som blir verd mer enn en milliard dollar. Da må vi forstå konteksten og de ulike landenes næringsstruktur og nasjonaløkonomi før vi konkluderer med at Norge er innovasjonssinker, påpeker Traaseth.

- Vår største inkubator de siste årene har vært, og vil være, Nordsjøen. Gjennom teknologi og innovasjon har vi bygd opp verdens største oljefond, som med sine 7000 milliarder har bidratt til å skape et av verdens beste velferdssamfunn. Dette er ingeniørkunst nordmenn skal være stolte av, og som skal videreføres når vi nå lager en mer diversifisert særstilling for norsk økonomi og konkurransekraft. For vi vet at det ikke er nok eller bærekraftig å fortsette slik vi gjør. Vi må gjøre mer og annerledes, og i dette arbeidet vil norsk olje og gass ha en sentral rolle, avslutter Krohn Traaseth.