Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

En viktig dag for olje- og gassindustrien i Norge

Det har strømmet på med gode nyheter fra Sandefjordkonferansen. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen oppsummerer en begivenhetsrik dag for norsk olje- og gassindustri.

– Det er en svært viktig dag for norsk olje- og gassindustri, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

På Sandefjordkonferansen kunne Statoil-sjef Eldar Sætre fortelle en samlet bransje at det er besluttet å ta et viktig skritt videre for utbyggingen av Johan Castberg-feltet. Sammen med partnerne Eni og Petoro, har selskapene ved hjelp av ulike effektiviseringstiltak klart å redusere utbyggingskostnadene fra nesten 100 milliarder kroner til 50-60 milliarder kroner.

– Det er et stort prosjekt og vil gi mange arbeidsplasser, men først og fremst er det et signal om at man satser videre i Barentshavet. Det betyr selvfølgelig mye for olje- og leverandørindustrien, men det betyr også mye for aktivitet og arbeidsplasser i nord. 

For det andre mener Schjøtt-Pedersen at Johan Castberg-prosjektet viser at man lykkes i arbeidet med å få ned kostnadene på norsk sokkel. 

– En kostnadsreduksjon på 40-50 prosent viser at selskapene, både oljeselskap og leverandørindustri, virkelig tar tak for å skape fremtidige lønnsomme muligheter på norsk sokkel. 

Stor interesse for modne områder

Fra talerstolen på Sandefjordkonferansen kunne også olje og energiminister Tord Lien annonsere at regjeringen tilbyr 56 nye utvinningstillatelser i de forhåndsdefinerte områdene på norsk sokkel. 27 av utvinningstillatelser er tilbudt i Nordsjøen, 24 i Norskehavet og fem i Barentshavet i TFO 2015. Årets TFO-tildeling er blant de største på norsk sokkel, og 36 ulike selskaper har fått tilbudt andeler i en eller flere av de 56 nye utvinningstillatelsene. 

– Tildelingen er viktig for en fortsatt attraktiv og konkurransedyktig sokkel. Det viser at svært mange selskap med forskjellig bakgrunn, filosofi og innretning viser interesse for, og har troen på norsk sokkel, sier Schjøtt-Pedersen.