Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Vinn-vinn for Norge og EU

En ny rapport fra Norsk olje og gass slår fast at norsk olje- og gassvirksomhet gir store ringvirkninger i EU.

RINGVIRKNINGER I EUROPA: Johan Sverderup skaper arbeidsplasser over hele Europa. 

- Europa trenger norsk olje og gass. Men norsk olje- og gassvirksomhet trenger også europeisk industri. Dette er et vinn-vinn samarbeid, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Rapporten legges frem når Norsk olje og gass i dag møter EUs industrikommisær Elżbieta Bieńkowska.

Den norske olje- og gassindustrien stod i 2014 for en samlet verdiskaping på 639 milliarder kroner. Denne verdiskapingen sprer seg også ut over Norges grenser. Rapporten «The Partnership between the Norwegian Oil & Gas Industry and the EU Countries» slår fast at aktiviteten på norsk sokkel sysselsetter mellom 80.000 og 120.000 mennesker i EU. EU-borgere som arbeider i Norge kommer i tillegg til disse tallene.

EU-baserte olje- og gasselskap, og leverandørindustri, står for mellom 15 og 25 prosent av alle leveranser til den norske olje- og gassindustrien. Vår analyse viser at forsyninger til norsk sokkel har en årlig verdiskaping i EU estimert til mellom €4 og 7 milliarder årlig (38- 67 milliarder kroner). 

- Norsk olje og gass følger EUs industripolitikk med stor interesse. Et sterkt samspill mellom Norge og EU genererer jobber og økonomisk vekst, og sikrer industriens konkurransedyktigheten i årene fremover, sier Schjøtt- Pedersen.

- Ingen andre norske næringslivsområder har en så omfattende og nær binding til EU, sier Schjøtt- Pedersen. 

Ifølge rapporten kontrollerer EU-selskaper 25 prosent av reservene på norsk sokkel, og mer enn 40 prosent av oppdagede ressurser. Dette viser at også industrien i EU er svært viktig for vår evne til å være en internasjonal leverandør av energi. 

Norsk sokkel er vår aller mest integrerte EU-marked. Hele 98 prosent av oljeeksporten, og mer enn 96 prosent av gasseksporten fra norsk sokkel i 2014 ble eksportert til EU-land. Som den tredje største gasseksportøren i verden, sørger Norge for å levere 20 prosent av europeisk gasskonsum. Vi vil fortsette å være en stabil gassleverandør til EU, med høyt fokus på sikkerhet og miljø. 

Mer informasjon: Maiken Ree, informasjonssjef, tlf: +47 977 55 002

Her kan du lese rapporten om ringvirkninger i Europa fra Norsk olje og gass