Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Inviterer statsministeren til miljødugnad

Norsk olje og gass tar initiativ til at det i statsbudsjettet for 2017 etableres et teknologiprosjekt som tilføres 100 millioner kroner første år, og som så økes med ytterligere 100 millioner hvert av i løpet av de ti neste årene. Næringen vil stille

PÅ ÅRSKONFERANSEN: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Erna Solberg, José Manuel Barroso, Tord Lien og Jonas Gahr Støre. Foto: Kilian Munch

– Det bør opprettes et eget forskningssenter for reduserte klimagassutslipp i oljenæringen, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. 

– Videre må det tas initiativ til et internasjonalt løft for å utvikle karbonfangst og lagring, legger han til.

Olje- og gassnæringen har ambisjon om en betydelig reduksjon i utslippene av klimagasser fram til 2050. En ambisjon som går utover det vi i dag tror er mulig. Tilsvarende har næringen en ambisjon om å holde et høyt nivå på produksjon og verdiskaping som går utover det vi i dag tror er mulig.

For å kunne nå en slik ambisjon er det behov for et forskningsløft. - Vi inviterer derfor myndighetene til en dugnad. Reduserte klimagassutslipp er viktig for verdens klima. Høy produksjon er viktig for at samfunnet skal kunne gi gode helsetilbud og gode skoletilbud. Et slik løft er derfor både i myndighetenes og næringens interesse.

– På denne måten kan vi sammen nå fram til nye løsninger. Og gi energi til nye løsninger, understreker Schjøtt-Pedersen.

For ytterligere informasjon kontakt:

Andreas Engen Willersrud, rådgiver Norsk olje og gass, tlf: 472 84 265