Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

TFO 2016 sikrer fremtidig aktivitet

På torsdag utlyser Olje- og energidepartementet TFO for 2016. –Svært viktig for å holde aktiviteten oppe, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

I TFO 2016 er de forhåndsdefinerte områdene utvidet med 24 blokker i Norskehavet og 32 blokker i Barentshavet.

– Dette er svært viktig for norsk olje- og gassnæring. Tildelingen er viktig for en fortsatt attraktiv og konkurransedyktig sokkel. Nye, interessante leteområder er avgjørende for å opprettholde sysselsetting, aktivitet og verdkiskaping på norsk sokkel, spesielt i dagens krevende situasjon, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. 

Utvidelsen omfatter blokker ved Hansteen-feltet nord i Norskehavet, og områder ved funnene Castberg, Alta og Gohta i Barentshavet. Utvidelsen er viktig for å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene i de modne områdene på norsk sokkel.

Dette skriver Olje- og energidepartementet om TFO på sine hjemmesider:

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel. Ordningen ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologiske mest kjente delene av sokkelen.

TFO-området omfatter de geologisk mest kjente områdene på norsk sokkel. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagte infrastruktur. Det er derfor viktig med tidsriktig utforskning av disse områdene. Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt tilsig av nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig.

Det foretas årlig en vurdering om området omfattet av ordningen (TFO-området) skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området. Området utvides etter hvert som nye områder utforskes.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer.