Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Oljeinvesteringene - Bunnen nås i 2017

Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 4. kvartal 2016 viser økte investeringsanslag for 2016. Anslaget for 2017 er nå på 146,6 milliarder kroner. INVESTERINGER: SSB anslår investeringer på 146,6 milliarder i 2017. Foto: Tom Haga

 At SSB nå reduserer sine anslag for 2017 er i tråd med det vi tidligere har sagt. 2017 blir nok et krevende år, men så tror vi bunnen nås, sier Tommy Hansen, direktør for kommunikasjons og samfunnskontakt i Norsk olje og gass.

Svak oppjustering for 2016
De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport anslås i investeringstellingen for 4. kvartal til 169,1 milliarder kroner for inneværende år. Anslaget gitt i 3. kvartal var 163,3 milliarder kroner.

Bunnen nås
Investeringsanslaget for 2017 anslås i tellingen for 4. kvartal til 146,6 milliarder kroner. Det er 3,9 milliarder lavere enn beregningene som ble gjort i 3. kvartal. 

I sin World Energy Outlook sier Det internasjonale energibyrået (IEA) at olje og gass fremover vil være en svært viktig del av energimiksen. IEA er videre tydelige på behovet for nye investeringer for å unngå et uheldig forhold mellom tilbud og etterspørsel. IEA peker på at en for kraftig nedgang fulgt av en for sterk økning vil kunne gi en uheldig boom i kostnader og prisutvikling. 

– Arbeidet med å redusere kostnadene for å gjøre norsk sokkel konkurransedyktig virker. Det ser vi også på tallene som nå er lavere, sier Hansen. 

For mer informasjon, kontakt:
Anders Høgalmen, informasjonssjef: 45 25 35 15 

Andre saker fra Norsk olje og gass: 

Mannen som skrev de ti oljebud

"Ikke et spørsmål om verden trenger olje og gass, men hvem som skal produsere den."

Forventer nytt storfunn i Nordsjøen