Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Oljeinvesteringene - svak oppjustering for 2017

Statistisk sentralbyrås ferske investeringstelling for 1. kvartal 2017 viser et anslag for petroleumsinvesteringene i 2017 på 149,4 milliarder kroner. Det er en svak oppjustering sammenlignet med anslaget gitt i 4. kvartal 2016. SSBs telling viser at

INVESTERINGER: SSB anslår oljeinvesteringer på 149,4 milliarder i 2017. Illustrasjon: Statoil

– SSB sitt nye anslag i tråd med hva Norsk olje og gass har pekt på tidligere. Fallet i investeringer er i ferd med å flate ut. Selskapenes arbeid med kostnadsreduksjoner er en viktig årsak til lavere investeringstall, sier Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk olje og gass. 

Oppjusterer 2017-anslag
Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 1. kvartal 2017 viser at investeringene i olje- og gassvirksomheten utgjorde 163,3 milliarder kroner i 2016. Anslaget for 2017 er nå på 149,4 milliarder kroner. Anslaget er 1,9 prosent høyere enn tallet oppgitt i forrige kvartal.

Det er høyere anslag for kategoriene feltutbygging, felt i drift, samt nedstenging og fjerning som bidrar mest til oppjustering. 

– Det er viktig å minne om at vi fortsatt har et svært høyt investeringsnivå på norsk sokkel. Tallene som ble lagt frem i dag, er på samme nivå som i 2011, sier Hansen.

 

For mer informasjon, kontakt:
Anders Høgalmen, informasjonssjef: 45 25 35 15