Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Øyvind Knoph Askeland

Stort behov for olje og gass i 2040

Det internasjonale energibyrået IEA slår fast at olje og gass vil være en bærebjelke i verdens energikonsum i 2040.

World Energy Outlook er Det internasjonale energibyråets (IEA) årlige rapport for globale energiframskrivninger og -analyser. Årets rapport ble lagt frem i dag.

Bekrefter behov for olje og gass
Et av scenarioene IEA tar for seg innebærer at de globale temperaturstigningen holdes under to grader celsius i tråd med målet fra Parisavtalen. Selv når dette målet skal nås, mener IEA at olje og gass står for 48 prosent av verdens energibehov i 2040.

– Rapporten understreker nok en gang at olje og gass må dekke en betydelig del av verdens energibehov i 2040. Spørsmålet for Norge er om vi ønsker å produsere og levere denne oljen og gassen, eller om vi skal overlate dette til andre land. Det siste vil bety tapte inntekter som får stor betydning for norsk økonomi, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Viktigere rolle for gass
Årets World Energy Outlook vier særlig stor oppmerksomhet til naturgass. IEAs analyser viser at forbruket av naturgass vi øke frem til 2040. Rapporten peker på naturgass som avgjørende for å fase ut kull. For Norge er særlig Europas forbruk viktig. Norsk gass dekker ca. 25 prosent av EU gassforbruk. Når land i Europa produserer mindre gass selv, trenger EU all den gassen Norge kan levere.

– EU har gjentatte ganger uttalt at de trenger norsk gass for å nå klimamål og ivareta stabil og sikker energiforsyning, sier Schjøtt-Pedersen.