Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Bli med på søknadskrive-verksted 23. mai

Forskningsrådet har lyst ut 115 millioner kroner i to ordninger skreddersydd for bedrifter i Rogaland.

Både Demo2000 og den nye BIA-ordningen er en super mulighet til å finansiere utvikling av ny teknologi, og tilpasning seg til nye markeder. Til å holde flinke folk i arbeid og få flere bein å stå på. Konkurransen er tøff og det fordrer gode søknader for å nå frem.

Hvordan kan din bedrift få nytte av midlene?

NHO Rogaland, Norsk olje og gass og SR-Bank inviterer til søknadskrive-verksted. Få hjelp av SR-Banks dyktigste analytikere til å utforme økonomi-modellen i søknaden din, eller utfordre en av våre eksperter på innhold, språk eller søknadsprosessen. Vi stiller med eksperter på alle disse områdene, i tillegg til at vi har spisskompetanse innen brønnteknologi, subsea-feltet og lang erfaring med søknadsprosesser for teknologi-utvikling.

Ta med dine ideer, gode eller dårlige, og la oss sammen utforme det til en super søknad og øke sjansene for at disse pengene fra Forskningsrådet kommer hit til oss, til vårt fylke, til vår industri og til deres bedrift.

Sted: NHO Rogaland sine lokaler i Haakon VII gt 8, 12.etasje.

Tid: 23.mai mellom 08:30 og 16:00

 Vi konsentrerer oss om disse ordningene:

  • Forskningsrådets nye BIA ordning for oljeservicebedrifter, med 50 millioner Les mer og
  • DEMO2000 som skal kvalifisere/pilotere ny teknologi, deler ut 65 millioner til høsten. Les mer

I tillegg kommer Innovasjon Norges ekspert på Horisont 2020 – EUs milliard-programmer – og kan svare på spørsmål og bidra med råd og hjelp til søknader mot EU.

Verkstedet er gratis for de bedriftene som deltar.

Interessert?

Send en e-post til svein.olav.simonsen@nho.no så snart som mulig, og senest innen 16.mai. For at vi skal få ytt skikkelig hjelp er det naturlig nok begrenset med plasser.