Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Doblet antall kvinnelige toppledere

En ny studie fra Norut viser at antall kvinnelige toppledere i olje- og gassindustrien har økt til 24 prosent, en dobling fra 2006.

PÅ VEI: Deltakerne på årets Female Future-program kan bli fremtidens toppledere. Kristin Westvik (foran fra venstre), Linn Marita Bakken Egge og Tone Hjetland. (Foto: Kolbjørn Andreassen)

Norut fikk i januar 2015 i oppdrag fra Norsk olje og gass å gjennomføre en kartlegging av kvinner og menns innflytelse på ulike nivå i olje- og gassnæringen i Norge.

Prosjektet er en oppfølging av tilsvarende studie «Kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og gassektoren», som ble gjennomført i 2006 av Olje- og energidepartementet.

Opprettet karriereprogram

Konklusjonene fra 2006 viste at det var ca 15prosent  kvinner i ledende stillinger blant Oljeindustriens landsforeningers medlemsbedrifter (før navnebytte til Norsk olje og gass). Relativt få bedrifter hadde mål, handlingsplaner og virkemidler for å øke kvinneandelen i ledelsen.

I lys av resultatene fra 2006 satte Norsk olje og gass (den gang OLF) i gang arbeid med å utforme et karriereutviklingsprogram for kvinner i olje- og gassindustrien, Female Future Norsk olje og gass. Programmet omfatter talenter i Norsk olje og gass’ medlemsbedrifter og representanter for bedriftsledelsen. Det er 20 deltakere hvert år.

Female Future drives hvert år i samarbeid med en av medlemsbedriftene i Norsk olje og gass, i år er Halliburton sponsorbedrift.

Ny undersøkelse

Etter åtte års erfaring fra Female Future og 160 avlagte eksamener ønsket Norsk olje og gass å måle effekten av arbeidet. Derfor ble Norut kontaktet for å gjøre tilsvarende undersøkelse som i 2006.

Den nye rapporten fra Norut konkluderer med at andelen kvinnelige toppledere i 2015 blant Norsk olje og gass’ medlemsbedrifter var 24 prosent. Det er en dobling sammenlignet med funnene fra 2006. Andelen kvinnelige toppledere er størst i bedrifter med mellom 25 og 100 ansatte.

- Vi vet at mange dyktige jenter søker seg inn på relevant høyere utdanning innen olje og gass, og vi ønsker å se disse i lederstillinger og styreverv i vår industri. Denne industrien trenger kompetente og dyktige medarbeidere, og rapporten fra Norut viser at vi må fortsette det målrettede arbeidet med å gi like karrieremuligheter i bransjen, sier Håvard Hauan, advokat i Norsk olje og gass og leder av Female Future Norsk olje og gass.

Flere handlingsplaner

Rapporten fra Norut har også sett på andelen kvinnelig representasjon i styrer. Kartleggingen viser av kvinneandelen i styrene i 2015 var 22,4 prosent. Det er en liten endring fra 23 prosent i bedriftenes styrer i 2006.

I 2015 oppgir flere selskaper at de har handlingsplaner for likestilling og kjønnsbalanse, sammenlignet med 2006. Andelen kvinner i ledende stillinger er dobbelt så høy i slike bedrifter, sammenlignet med de bedriftene som ikke har handlingsplaner.

Les hele rapporten her. 

Les mer om Female Future her. 

For mer informasjon, kontakt:

Informasjonssjef Maiken Ree, tel 977 55 002