Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

En stor dag i nord

Det er positivt for hele Norge at et nytt område nå er åpnet for olje- og gassvirksomhet første gang siden 1994. Dette er nødvendig dersom norsk sokkel fortsatt skal være et attraktivt område å investere i.  

- Det er en stor dag for Nord-Norge, for Norge og for klimaet. Norge tildeler lisenser i nytt areal for leting for første gang siden 1994. Dette vil gjøre oss i stand til å skape nye arbeidsplasser i nord, levere velferd til Norge og klimavennlig naturgass til verden i mange tiår fremover, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Arbeidsplasser og økonomisk vekst

Området som nå blir åpnet for petroleumsaktivitet har en positiv effekt for hele landet. Økt aktivitet i Barentshavet sørøst kan gi store ringvirkninger for Nord-Norge generelt, og Øst-Finnmark spesielt, slik den eventyrlige utviklingen i Hammerfestregionen viser. Blokkene som blir tildelt på nordnorsk sokkel i områdene hvor det allerede er petroleumsaktivitet, bidrar til stegvis utforsking av Norskehavet og Barentshavet og fortsatt aktivitet i Hammerfestregionen.

En samlet næring har bedt om at disse områdene blir åpnet for å sikre jevn aktivitet i industrien. Nye arealer betyr nye letemuligheter i årene fremover, og en sterkere forankring i nord for næringen.

Klare vedtak og forventninger

Norsk olje og gass forholder seg til de beslutninger som Stortinget har fattet – området i 23. konsesjonsrunde er åpnet etter grundige faglige vurderinger.  Også de kommende konsesjonsrundene må følge disse bredt funderte stortingsvedtakene.     

Norsk olje og gass har hatt klare forventninger til 23. konsesjonsrunde. Det er av nasjonal interesse å kartlegge geologi og sikre at kunnskapen om nordnorsk sokkel og potensielle ressurser blir kjent for aktørene på norsk side av grenselinjen.

Olje- og gassnæringen har tro på de nordlige delene av norsk sokkel, samtidig som tidligere funn har påvist betydelige ressurser.  Tildelingene vil også flytte mer aktivitet mot de østlige delene av Finnmark, noe som er positivt for landsdelen.

Oljedirektoratets ressursrapport viser at mer enn halvparten av uoppdagede ressurser finnes på nordnorsk sokkel, og det er forventet å finne mest gass.

Viktig for verden

I en verden som har behov for ressurser fra norsk sokkel for å møte energibehovene i 2050 innenfor togradersmålet, er leteaktivitet og muligheten for nye funn i Barentshavet viktig.  Ikke minst vil Europa ha behov for all den norske gassen vi kan levere for at de skal nå sine klimamål.

For mer informasjon, kontakt:  

Geir Seljeseth, Regiondirektør nord i Norsk olje og gass

Mob: +47 908 23 500