Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Fortsatt stor interesse for leting etter olje og gass i Norge

33 selskaper søkte OED om å få tildelt nytt areal på norsk sokkel før fristen gikk ut.

TFO-ordningen ble i år utvidet i både Norskehavet og Barentshavet. Dette vil bidra til økt aktivitet og kan gi nye funn som gjøre utbygging av felt og infrastruktur i området lønnsomt, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Aktiv leting på norsk sokkel er en forutsetning for fremtidig produksjon og høyt aktivitetsnivå.
Tilgang til attraktivt areal er en forutsetning for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå og langsiktig verdiskaping fra norsk sokkel, sier Schjøtt-Pedersen.

TFO er en ordning med årlige tildelinger innenfor forhåndsdefinerte områder. Området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i området økes. Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til rask og effektiv utforskning av norsk sokkel. Områdene som inngår i TFO-ordningen har lenge vært åpnet for petroleumsaktivitet.