Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Grunnløse påstander om flerbruksfartøy

I en ny rapport slår Petroleumstilsynet fast at regelverket for såkalte flerbruksfartøy på norsk sokkel ikke er uklart.

– Påstandene om at det eksisterer lovløse tilstander på norsk sokkel er ikke korrekt. Gjennom en grundig rapport bidrar Petroleumstilsynet her til å klargjøre et regelverk som kan virke komplisert, sier advokat Hanne Irene Bore i Norsk olje og gass.

Virksomheten på norsk sokkel er delt i to. Mens sentral petroleumsvirksomhet, som inkluderer faste innretninger, er omfattet av norske lover, følger hjelpeaktivitetene det maritime regelverket.

Bakgrunnen for at Petroleumstilsynet har sett nærmere på denne inndelingen, er at det er kommet påstander om at stadig mer arbeid på norsk sokkel utføres fra fartøy, som reguleres av det maritime regelverket, og i mindre grad fra faste petroleumsinnretninger. Disse påstandene avviser Petroleumstilsynet.

Folkeretten setter begrensninger for hvordan norske myndigheter kan regulere forsynings- og hjelpefartøy under fremmede flagg. Norges maritime strategi er å forholde seg til folkeretten.

– Det er ingen forhold ved bruken av disse fartøyene i dag som skiller seg vesentlig fra hvordan fartøyene er blitt brukt tidligere. Dette er forsynings- og hjelpefartøy som reguleres av maritimt regelverk på en fullt ut forsvarlig måte. Norsk olje og gass kjenner seg ikke igjen i de mange udokumenterte fremstillingene om sikkerheten på disse fartøyene, sier Bore.

Kontakt:

Advokat Hanne Irene Bore, telefon: 971 97 209

Informasjonssjef Øyvind Knoph Askeland, telefon: 922 32 639