Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Nytt areal avgjørende for sysselsetting og velferd

Olje- og energidepartementet har i dag åpnet for nominasjon av blokker til 24. konsesjonsrunde.– Startskuddet for 24. konsesjonsrunde vil sikre fremtidig utvikling og verdiskaping på norsk sokkel, uttaler administrerende direktør i Norsk olje og gass

På dagens pressekonferanse under ONS annonserte statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tord Lien at oljeselskapene nå inviteres til å nominere blokker de ønsker skal være med i 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Viktig at det blir tilgang til nytt, attraktivt leteareal
For olje- og gassnæringen er det to ting som er særlig viktig. Tilgang til nytt areal og forutsigbare rammevilkår. Nytt areal er viktig for at selskapene kan fortsette letevirksomheten. Letevirksomhet må til for å opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel.

– I konkurranse mot andre land er det kun gjennom å tildele nytt, attraktivt areal at man kan opprettholde interessen for norsk sokkel i årene fremover. Derfor forventer vi at myndighetene vil gjøre tilgjengelig gode og attraktive areal i 24. konsesjonsrunde, sier Schjøtt-Pedersen.

Positivt signal fra myndighetene
– Det er et positivt signal at myndighetene opprettholder systemet med konsesjonsrunder hvert annet år. Det gir forutsigbarhet for næringen og sørger for at næringen kan utvikle seg, skape arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet, avslutter Schjøtt-Pedersen.

For ytterligere kommentarer fra Schjøtt-Pedersen, kontakt:
Anders Høgalmen, informasjonssjef: 45 25 35 15