Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Oljeinvesteringer – bunnen nås i 2017

Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 3. kvartal 2016 viser et anslag for investeringene på norsk sokkel i 2016 på 163,5 milliarder kroner. Anslaget for 2017 er nå på 150,5 milliarder. Norsk olje og gass' egne pro

Kostnadsreduksjon har gitt resultater
Lavere oljepriser har tvunget oljenæringen til å effektivisere drift og redusere kostnader. Arbeidet med å redusere kostnader har nå gitt resultat, og vi ser derfor at investeringene knyttet til det enkelte prosjekt er lavere nå enn for ett og to år siden. Dermed vil det i de totale tallene trolig være flere investeringsprosjekt som ligger inne i samme ramme, uttaler Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk olje og gass.

Høyt investeringsnivå i et historisk perspektiv
SSB viser til investeringstall på 163,5 milliarder i inneværende år og 150,5 milliarder for 2017. I et historisk perspektiv er dette høye tall, selv om det er en markant nedgang fra toppåret 2014.

Rammebetingelser og nye felt.
Vi er nødt til å ytterlig redusere investeringskostnader for å være konkurransedyktige og attraktive i det globale markedet. For å få til det er vi avhengige av forutsigbare rammebetingelser og tilgang til nye felt. Hvis vi ikke åpner for nye felt vil det etter 2025 knapt være stort mer å bygge ut i Norge, avslutter, Hansen.

For mer informasjon, kontakt:
Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt: 909 58 450