Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Slik lærte oljeindustrien av Deepwater Horizon

Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen førte til et omfattende læringsarbeid, også for den norske olje- og gassvirksomheten.

Deepwater Horizon-ulykken er en av de alvorligste ulykkene i den internasjonale olje- og gassindustrien. Det ble gjennomført omfattende granskninger i USA etter ulykken. Det ble den gang også i Norge satt i gang et stort prosjektarbeid i regi av Norsk olje og gass for å trekke lærdom av denne ulykken for norsk olje og gassvirksomhet.

Ved å gjennomgå de viktigste granskningsrapportene etter Deepwater Horizon-ulykken skulle prosjektgruppen vurdere hvilke tiltak som skulle settes i verk for de norske offshoreaktivitetene. Prosjektgruppen konkluderte med at olje- og gassindustrien på norsk sokkel er preget av et robust regelverk og sikker drift. Men Deepwater Horizon-ulykken viser også at det alltid er rom for forbedringer, og det ble i Norge gjennomført noen endringer innen tekniske og operasjonelle krav og standarder.  

Prosjektgruppen i Norsk olje og gass ga 45 anbefalinger til den norske oljevirksomheten med et mål om at disse i skulle, så langt som mulig, innarbeides i bransjens praksis og standarder.

Du kan lese hele sluttrapporten og om Norsk olje og gass' oppfølgingsarbeid her.

I disse dager er det premiere på filmen Deepwater Horizon. Det reiser igjen spørsmålet, kunne denne ulykken skjedd på norsk sokkel.

- Selskapene på norsk sokkel har en meget stor egeninteresse i å unngå ulykker, og alle uønskede hendelser minner oss om at HMS er ferskvare. Alle alvorlige hendelser i oljenæringen blir undersøkt og gransket. Det er kun gjennom å finne ut hva som gikk galt, og hvorfor, at vi kan forebygge og unngå at det skjer igjen, sier viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen.

- Oppfølgingsarbeidet etter Deepwater Horizon ga oss nyttig læring. Dette førte også til en del endringer i måten vi driver virksomheten på norsk sokkel. Innen all virksomhet kan man aldri garantere for at hendelser ikke kan skje, men man kan være så godt forberedt og rustet som mulig for å forebygge ulykker, sier Thorvaldsen.

Deepwater Horizon-ulykken førte til stor oppmerksomhet mot industrien i hele verden, og en rekke initiativ ble satt i gang hos både myndigheter og industri. Det ble bla på initiativ fra den internasjonale olje og gass organisasjonen IOGP utviklet utstyr for kapsling og kontrollering av oljestrøm ved en eventuell ulykke.  Fire utstyrsenheter for den samlede olje og gassindustrien ble laget, hvorav en av disse enhetene er plassert i Stavanger.

Et sentralt element i det Norsk olje og gass' oppfølgingsarbeid var å se på ulikheter i det norske petroleumsregelverket opp imot det amerikanske. Konklusjonene her var at det norske regelverket er solid og gir rom for kontinuerlig forbedring, samtidig som operatørselskapene har et klart og tydelig ansvar.

Kontakt
Informasjonssjef Maiken Ree, mob 977 55 002