Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Store ringvirkninger i nord

Ny konsekvensutredning av Johan Castberg baner vei for flere felt i nord. 

Statoils beregninger i den nye konsekvensutredningen fra Agenda Kaupang viser store ringvirkninger fra Johan Castberg-feltet, både for Nord-Norge og landet generelt.  

- Johan Castberg er et prosjekt som vil ha store ringvirkninger i Nord-Norge. Det er viktig for arbeidsplasser og næringsvirksomhet i nord. Prosjektet vil også gjøre det mer attraktivt å lete etter og bygge ut andre mindre felt i området, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

29 mrd ringvirkninger

Forslaget til program for konsekvensutredning er en viktig del av arbeidet med å levere en endelig utbyggingsplan for Johan Castberg, som etter planen skal leveres i 2017.

Ringvirkningsrapporten viser at Johan Castberg-prosjektet har en verdiskaping for norske leveranser av varer og tjenester på 29 milliarder kroner. Den nordnorske verdiskapingen er anslått til 1,7 milliarder kroner.

Kjente forhold

Johan Castberg-feltet er beregnet å generere inntekter på 290 milliarder kroner, hvorav 125 milliarder kroner går til staten i form av skatt og avgift.

- Lønnsomheten i Johan Castberg viser at Barentshavet som område har stort potensial, med godt kjente operasjonsforhold, sier Schjøtt-Pedersen.

Feltet, som tidligere ble kalt Skrugard, ligger i norsk sektor av Barentshavet. I motsetning til antakelser om vanskelige operasjonelle forhold i Barentshavet viser studier fra fellesprosjektet BaSEC at de fysiske forholdene er mildere eller tilnærmet lik Norskehavet. Les hele studien her.

Det er også knyttet betydelig lavere kostnader til letevirksomhet i Barentshavet enn øvrige deler av norsk sokkel. Dette skyldes kjente vær, vind og bølgeforhold, i tillegg til en ukomplisert geologi.