Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Illustrasjon: Statoil

- En gledens dag for Norge

Med utbyggingen av Johan Castberg-feltet skapes store verdier for hele Norge, men Nord-Norge spesielt i lang tid fremover.

I forbindelsen med utbyggingen av Johan Castberg-feltet legger regjeringen frem en stortingsproposisjon, med status for olje- og gassvirksomheten.

Langsiktighet avgjørende.
- Denne utbyggingen er en direkte konsekvens av at et stort flertall på Stortinget åpnet opp for nye leteområder i nord, og de stabile rammevilkårene på norsk sokkel. – Men det er også en avgjørende faktor at industrien har jobbet med å få ned kostnadene, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

I meldingen slår regjerningen fast at hovedmålet for petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass fra Norge i et langsiktig perspektiv.

- Jeg er glad for at regjeringen så tydelig fastslår at de skal videreføre en stabil, langsiktig petroleumspolitikk, og understreker viktigheten av petroleumsindustrien som landets viktigste næring, sier Schjøtt-Pedersen.

Med denne meldingen legger regjeringen opp til en videreføring av den petroleumspolitikken som er ført de siste årene, sist gjennom den brede enigheten ved behandlingen av St.mld 28 2010-2011 "En næring for fremtiden – om petroleumsvirksomheten", sier Schjøtt-Pedersen.

Nye arbeidsplasser

Castberg vil utgjøre rundt 1.700 årsverk i driftsfasen, rundt 500 av disse vil være i Nord-Norge.

- Etter hvert som vi gjør flere funn i Barentshavet vil vi se stadig mer investeringer og arbeidsplasser til Nord-Norge. Dette er en veldig god nyhet for landsdelen, sier Schjøtt-Pedersen.