Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Utfordrende forhandlinger på landbaseavtalene

Denne uken er det forhandlinger om landbaseavtalene. Næringen er i en svært krevende situasjon og Norsk olje og gass må hensynta dette under årets forhandlinger.

– Vi må tilpasse oss et varig, lavere kostnadsnivå og samtidig bedre vår konkurransekraft for å kunne bevare flest mulig arbeidsplasser, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder i Norsk olje og gass.

Kravene ble overlevert i dag, onsdag. Disse viser at det er stor avstand mellom partene. Det er mange ulike tema som vil være sentrale i de videre forhandlingene. Det er dels prinsipielle problemstillinger, og det er dels økonomi.

Utfordrende tider i næringen
Lav oljepris og et høyt kostnadsnivå har bidratt til nedgang i investeringer og aktivitet på norsk sokkel. Våre medlemsbedrifter opplever krevende tider og står midt i en omstillingsprosess med omfattende nedbemanninger. Arbeidsledigheten, særlig på Vestlandet, har økt og forventes å øke ytterligere i tiden fremover.

– Krav som svekker fleksibiliteten og skaper nye begrensninger i tariffavtalen vil være stikk i strid med det som Norsk olje og gass mener må til for at bedriftene kan bli mer konkurransedyktige i dagens situasjon. Den umiddelbare reaksjonen er at forhandlingene vil bli utfordrende, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder i Norsk olje og gass.

Forhandlingene er avsluttet for dagen, og vil bli satt i gang igjen i morgen.

Kontakt
Jan Hodneland, forhandlingsleder Norsk olje og gass, mobil 913 41 301
Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsansvarlig Norsk olje og gass, mobil 952 82 808

Fakta om landbaseoppgjøret
Onsdag til fredag denne uken er satt av til forhandlinger på landbaseavtalene. Arbeidstakerorganisasjonene Industri Energi og Parat representerer de ansatte som er omfattet av avtalene. Norsk olje og gass forhandler på vegne av arbeidsgiverne. Om lag 800 ansatte er omfattet av landbaseavtalene. Disse jobber på forsyningsbaser langs hele kysten i følgende bedrifter: KCA Deutag Drilling Norge AS, ASCO Norge AS, NorSea AS, Coast Center Base AS, Vestbase AS, Polarbase AS, CCB Mongstad AS, Helgelandsbase AS og Saga Fjordbase AS.