Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Oljeinvesteringer - Forsiktig optimisme

Statistisk sentralbyrås ferske investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 2017 viser et anslag for investeringene på norsk sokkel i 2017 på 155,6 milliarder kroner. Anslaget for 2018 er på 141,7 milliarder kroner. Varslede prosjekter vil kunn

INVESTERINGER: SSB anslår investeringer på 141,8 milliarder kroner i 2018. Foto: Harald Pettersen - Statoil

- Den kraftige nedgangen i petroleumsnæringens kostnadsnivå gjør at man kan gjennomføre prosjekter til en lavere kostnad enn tidligere. Det gjør også utslag i det samlede investeringsnivået. Vi gjør mer for mindre, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Det ferske 2017-anslaget er en moderat oppjustering sammenlignet med prognosene fra forrige investeringstelling gitt i mai.

Anslaget for 2018 tyder på et fall i petroleumsinvesteringene til neste år, men SSB påpeker at det ventes å komme til nye prosjekter som vil heve 2018-anslaget. I investeringsstatistikken blir utbyggingsprosjekter først inkludert i statistikken når plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til myndighetene. Etter planen skal det leveres PUD på en rekke utbyggingsprosjekter innen utgangen av inneværende år og tidlig neste år.

- Det er grunn til forsiktig optimisme for olje- og gassindustrien. Og dette er igjen godt nytt for norsk økonomi, sier Schjøtt-Pedersen.