Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

EU gir støtte til norsk petroleumspolitikk

EU-parlamentet avviste et forslag om å forby olje- og gassvirksomhet i isfrie deler av Arktis.

– Helt siden 1979 har vi vist at det er fullt mulig å ha trygg og forsvarlig oljevirksomhet i norsk Arktis. Derfor er vi glade for at EUs vedtak om petroleumsvirksomhet i Arktis er i tråd med norsk politikk og praksis, sier direktør for næringspolitikk i Norsk olje og gass, Erling Kvadsheim.

Det er store variasjoner i de klimatiske forholdene i Arktis. Forholdene varierer fra de isfrie norske områdene, til områder som er islagt deler av året i Russland, USA og Canada og til områdene Nord-Øst på Grønland som er islagt året rundt.

– Golfstrømmen har muliggjort menneskelig aktivitet og næringsvirksomhet i norsk Arktis i flere tusen år. Forholdene i den delen av norsk Arktis som er åpnet for petroleumsvirksomhet er i stor grad sammenlignbare med forholdene lenger sør, sier Kvadsheim.

Det er bra at EU-parlamentet erkjenner at den norske delen av Arktis er annerledes enn andre deler av Arktis, og at det derfor ikke er behov for å foreslå et forbud mot petroleumsvirksomhet.

For mer info, kontakt:
Anders Høgalmen tlf: 45 25 35 15