Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Viktig at regjeringen legger til rette for en havbunnsmineralnæring

Les Offshore Norges reaksjoner på regjeringens forslag om å åpne deler av norsk sokkel for havbunnsmineralvirksomhet.

Regjeringen foreslår å åpne deler av norsk sokkel for havbunnsmineralvirksomhet.

– Det er bra og viktig at regjeringen nå kommer med en åpningsmelding for en havbunnsmineralnæring i Norge. Vi trenger mer kunnskap om ressursgrunnlaget og miljøkonsekvensene ved eventuell utvinning, og derfor er dette steget så viktig. Dersom utvinningen av havbunnsmineraler kan gjøres på en forsvarlig måte, både av hensyn til sikkerhet og miljø kan dette utgjøre et tilskudd som bidrar til å sikre kritiske metaller til det grønne skiftet, reduserer dominansen til enkeltaktører på det globale markedet, og som legger grunnlaget for nye arbeidsplasser og lokal verdiskaping i Norge. Nå vil vi bruke tiden fremover til å sette oss inn i alle detaljene, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge.

Les mer om våre standpunkt rundt havbunnsmineraler her.

– Havbunnsmineralnæringen kan bli en svært viktig næring for Norge, både med tanke på verdiskaping, arbeidsplasser og aktivitet langs kysten, men kanskje aller viktigst for å sikre kritiske verdikjeder i det grønne skiftet. I dag produserer Europa kun 3 prosent av verdens mineraler, og en norsk havbunnsmineralnæring kan være med å forsyne både Europa og Norges mineralbehov, avslutter Blindheim.

Ønsker du å snakke med noen med kompetanse på havbunnsmineraler?

Håkon Knudsen Toven
Sekretariatsleder KonKraft, samfunnskontakt