Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Positiv sikkerhetstrend

Petroleumstilsynets Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) viser en langsiktig positiv utvikling på norsk sokkel. Det gir et godt grunnlag for fortsatt høy sikkerhetsinnsats. 

OPPTATT AV SIKKERHET: Selskapene fortsetter sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel. Foto: Ole Jørgen Bratland, Statoil

Ptils RNNP-tall for 2016 som legges frem i dag, 27. april, viser at den langsiktige sikkerhetstrenden fortsatt er positiv.

– Vi er glade for å se at det er nedgang både i antall personskader og i hendelser med storulykkepotensiale, sier viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen.

2016 ble i stor grad preget av den tragiske helikopterulykken ved Turøy, hvor 13 personer mistet livet.

– Vi skal ha stor respekt og ydmykhet for dette når det kommenteres på årets sikkerhetsresultater fra RNNP, sier Thorvaldsen.

2016 har vært et år hvor sikkerhet har fått mye spalteplass i mediene og Norsk olje og gass er opptatt av å lytte til og å forstå de bekymringene som har kommet frem.

– Sikkerhet er et så viktig tema at man må se på faktaene for å kunne drøfte temaet på en skikkelig måte. Det skal selvsagt være trygt, men også oppleves som trygt å dra på jobb i vår næring, sier Thorvaldsen.

Sikkerhetsarbeidet skal alltid være under kontinuerlig forbedring, og Norsk olje og gass vil bidra med forbedringsarbeid innen viktige områder som blant annet hydrokarbonlekkasjer og brønnhendelser. 

Kontaktperson:
Informasjonssjef Maiken Ree, tel 977 55 002

POSITIV TREND: Tallene til Petroleumstilynet viser en langsiktig positiv utvikling på norsk sokkel. Tilsynet inkluderer ikke hendelser med helikopter i sin statistikk da dette er under Luftfartstilsynets ansvarsområde. Grafikk: Petroleumstilsynet