Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Stabilt og lavt risikonivå på norsk sokkel

Risikoen for storulykker på norsk sokkel er fortsatt lav, viser analysen som Petroleumstilsynet legger frem om Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) for 2022.

Totalindikatoren (storulykkeindikatoren), som reflekterer industriens evne til å styre forhold som påvirker risiko, ligger på samme stabile og lave nivå som den har gjort de siste årene. Dette viser at næringen evner å styre og ta kontroll over risiko i næringen.

Dette fremkommer av rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2022. RNNP baserer seg på innrapporteringer fra selskapene som opererer på norsk sokkel. Analysen utføres av Petroleumstilsynet (Ptil).

- Næringen arbeider langsiktig, kontinuerlig og målrettet for å redusere risikoen og bedre sikkerheten på norsk sokkel. Det gir resultater, sier Aud Nistov, seksjonssjef Offshore Norge.

Lav alvorlighet
I 2022 var det 11 brønnkontrollhendelser, alle hendelsene ble klassifisert med lav alvorlighet. I 2021 var det til sammenligning 19 brønnkontrollhendelser, hvorav én av hendelsene ble klassifisert som alvorlig.

Det var ti tilfeller av ikke-antente hydrokarbonlekkasjer, hvorav to var over 1 kg/s. Til sammenligning var det i 2021 seks lekkasjer.

- Vi er ikke fornøyde med at antall hydrokarbonlekkasjer har gått opp. Det er viktig for næringen å holde antall brønnhendelser og hydrokarbonlekkasjer så lavt som mulig. sier Nistov.

Det var seks hendelser med skade på bærende konstruksjoner i 2022. Til sammenligning var det tre skader på bærende konstruksjoner i 2021, mens det var 11 i 2020.

Færre personskader
Antall alvorlige personskader offshore har gått ned sammenlignet med fjoråret. Nedgangen skjer både blant entreprenør- og operatøransatte.

Næringen, Offshore Norge og selskapene, vil jobbe videre med kontinuerlig forbedring av HMS i samarbeid med de andre partene.

RNNP-rapporten finner du her.

For ytterligere informasjon, kontakt: Kommunikasjonsleder Kolbjørn Andreassen mob: 95 28 28 08