Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Trenger flere til olje og gass

Samtidig som olje- og gassnæringen vil trenge ny kompetanse de neste årene, holder søkertallene til petroleumsrelaterte utdanninger seg lave. Det gir grunn til bekymring.

TRENGER KUNNSKAP: Olje- og gassnæringen skaper arbeidsplasser, teknologiutvikling og bidrar betydelige inntekter til fellesskapet. Foto: Tommy Ellingsen, Norsk olje og gass

– Vi står foran store utfordringer i olje- og gassnæringen. For fortsatt å være Norges viktigste næring når det kommer til å skape verdier og drive innovasjon, er vi avhengige av flere kloke hoder. Når søkertallene er såpass lave, er vi bekymret for fremtidens kompetanse, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Ifølge Oljedirektoratet er kun 47 prosent av ressursene på norsk sokkel hentet opp. Over halvparten gjenstår. Disse danner grunnlaget for generasjoner med aktivitet på sokkelen. Aktivitet som vil bidra med arbeidsplasser, teknologiutvikling og betydelige inntekter til fellesskapet.

– Men verdiene skaper ikke seg selv. Det er menneskene som jobber i olje- og gassindustrien som skaper de enorme verdiene. I løpet av de neste tre årene vil det ifølge forskningsinstituttet IRIS være behov for 22.000 nye mennesker i olje- og gassnæringen, blant annet fordi mange skal gå av med pensjon, sier Schjøtt-Pedersen.

Les også: 22.000 nye oljejobber

Årets søkertall fra Samordna opptak viser at nedgangen i antall søkere til petroleumsrelaterte fag flater ut, men at det fortsatt er få søkere. Søkningen til realfag totalt sett har en liten nedgang.

Ved tidligere lavkonjunkturer har tendensen vært den samme. Studentene velger bort petroleumsfagene når oljeprisen faller. Når aktiviteten så har tatt seg opp igjen, har det vært betydelig mangel på kvalifisert arbeidskraft.

– Derfor er det viktig å se fremover. De som i år har valgt å studere fag som er relevante for petroleumsindustrien, har sett forbi dagens situasjon. De har sett at næringen har en lang fremtid som en spennende arbeidsplass med store muligheter, sier Schjøtt-Pedersen.

Realfagstunge utdanninger er kjernekompetanse som olje- og gassindustrien vil være helt avhengig av i minst 50 nye år. Med en slik kompetanse kan vi fortsette å levere energi til verdens befolkning og bidra med inntekter som finansierer velferdsstaten Norge.