Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

SSB oppjusterer anslagene for oljeinvesteringer

Statistisk sentralbyrås ferske investeringstelling for 2. kvartal 2017 viser et anslag for petroleumsinvesteringene i 2017 på 154,4 milliarder kroner.

INVESTERINGER: SSB oppjusterer sine anslag for oljeinvesteringer i 2017. Illustrasjon: Statoil

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2017, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 154,4 milliarder kroner. Anslaget er 3,3 prosent høyere enn tallet oppgitt i forrige kvartal. Årsaken til økningen er høyere anslag for feltutbygging, samt leting og konsept-studier.

– Tallene for 2017 viser en forsiktig optimisme i næringen, sier direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass, Tommy Hansen.

I investeringstelling som ble kjent i dag, anslås det at investeringene i 2018 blir 144 milliarder kroner. Utsikter til levering av plan for utbygging og drift (PUD) for en rekke nye prosjekter innen utgangen av året kan samtidig bidra til å løfte førsteanslaget for 2018 i tiden fremover.

– For 2018 og årene fremover er det fortsatt stor usikkerhet. Fremover er det særlig to ting som er viktig for industrien i Norge. Det ene er fortsatt tilgang til nytt areal. Det kan sikre nye funn som gir aktivitet og sysselsetting. Det andre er å fortsette arbeidet med å redusere kostnader for å være konkurransedyktige, sier Hansen.