Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Viktig for aktiviteten på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet utlyste i dag årets konsesjonsrunde for norsk sokkel. Det skal sikre arbeidsplasser og inntekter til samfunnet.

TFO-rundene (tildeling av blokker i forhåndsdefinerte områder i den modne delen av sokkelen) er svært viktig for aktivitetsnivået og verdiskapingen på norsk sokkel. I TFO 2017 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med til sammen 87 blokker.

– Gjennom en tildeling av interessant areal gjør myndighetene en viktig jobb med å sikre framtiden for industrien. Vi må finne mer olje og gass for å opprettholde produksjonen i Norge på sikt, og da er det behov for tilgang til nytt areal. Dette vil i sum bety arbeidsplasser og viktige inntekter for velferds-Norge, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Dette skriver Olje- og energidepartementet om TFO på sine hjemmesider:

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel. Ordningen ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologiske mest kjente delene av sokkelen.

TFO-området omfatter de geologisk mest kjente områdene på norsk sokkel. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagte infrastruktur. Det er derfor viktig med tidsriktig utforskning av disse områdene. Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt tilsig av nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig.

Det foretas årlig en vurdering om området omfattet av ordningen (TFO-området) skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området. Området utvides etter hvert som nye områder utforskes.