Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Trenger 850 nye medarbeidere

10 av de største medlemsbedriftene i Norsk olje og gass skal rekruttere over 800 nye medarbeidere det kommende året. I tillegg er det behov for 160 lærlinger.

Norsk olje og gass har gjennomført en spørreundersøkelse blant 10 av de største medlemsbedriftene, målt i antall ansatte. Selskapene svarer at de til sammen skal rekruttere 850 nye medarbeidere, hvorav det største behovet er ingeniørsiden. I tillegg har selskapene behov for om lag 160 lærlinger.

- Olje- og gassindustrien står foran spennende utfordringer. Vi har ambisjon om å ligge blant de fremste i verden i bruk av digitale løsninger. Mange oppgaver skal automatiseres. Dette er spennende faglige utfordringer, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Årskonferansen 2018
Undersøkelsen er gjort i forbindelse med Norsk olje og gass' årskonferanse 2018 som går av stabelen på Oslo Kongressenter 15. mars. Temaet for konferansen er Moment – Fremtiden under arbeid. Tittelen gjenspeiler næringens krafttak for å snu kostnadsgalopp til konkurransedyktighet og smartere arbeidsmetoder.

Industrien har vært gjennom noen krevende år, og da oljeprisen falt måtte olje- og gassnæringen tenke nytt. Kostnadene har gått ned, og det har ført til at flere prosjekter er mulig å gjennomføre til en lavere pris. Det gjør at aktivitetsnivået øker, noe som gjenspeiler seg i arbeidsmarkedet.

 Drives av kompetanse

- Denne industrien drives fremover av kompetanse. Nå står vi foran en ny tid hvor vi skal ta i bruk ny teknologi og samtidig løfte næringen inn i lavutslipp-samfunnet ved å redusere utslipp og finne nye lavutslipps-løsninger blant annet ved utvikling av hydrogen som kan gi utslippsfri energi. Da trenger vi de klokeste hodene, og de mest motiverte ungdommene, sier Schjøtt-Pedersen.

Bemanningsbehovet vil variere fra bedrift til bedrift ut ifra oppdragsmengde, og bildet er ikke enstydig positivt for alle. Fremtidsbildet ser positivt ut frem til 2022, men etter dette trenger næringen flere prosjekter. De neste årene er derfor avhengig av flere lønnsomme funn som kan bli til feltutbygginger.

Fremtidsoptimisme

Det er god fremtidsoptimisme rundt olje- og gassnæringen. Norsk olje og gass har også gjennomført en spørreundersøkelse utført av TNS Kantar om nordmenns fremtidstro på olje- og gassnærings. Hele 78 prosent mener at næringen har gode fremtidsutsikter.

- Det er tydelig at det norske folk har tro på olje- og gassnæringen, og at vi skal klare å drive kostnadseffektivt og sikkert, kutte utslipp og fortsette å bidra til innovasjon som gagner hele industri-Norge, sier Schjøtt-Pedersen.

Våren 2016 svarte 69,6 prosent av de spurte positivt på spørsmål om olje- og gassnæringens fremtidsutsikter. Da samme spørsmål ble spurt i starten av 2018 var det en økning til 78,6 prosent av de spurte som mente at næringen hadde gode fremtidsutsikter.

Rogaland er klart det mest optimistiske fylket, hvor 85 prosent svarer at fremtidsutsiktene er gode eller middels.