Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

– Om tre-fem år vil behovet for oljeingeniører være stort

Både selskapene og utdanningsinstitusjonene mener det er gode utsikter for dem som søker seg mot petroleumsrettede utdanninger.

15. april er søknadsfristen til høyere utdanning. På Karrieresenteret ved UiO de er ikke redde for å anbefale studenter å søke seg mot ingeniør- og petroleumsrettede utdanninger.    

– I Norge har vi en politikk som tilsier at vi skal bore etter olje og gass ganske lenge. For å gjøre dette kommer det til å trenges arbeidskraft og kompetanse. Også om tre-fem år vil det være et stort behov for ingeniører også innen olje- og gass, sier leder for Karrieresenteret, Gisle Hellsten.  

Han legger vekt på at en verden i vekst vil kreve store mengder energi, og at norsk olje og gass kommer til å være en del av dette bildet. Samtidig må oljearbeiderne bruke sin kompetanse og erfaring til å utvikle nye løsninger.  

– Energi- og klimautfordringen må løses av ingeniører som vil gjøre endringer. All ny teknologi spiller på foregående teknologier. Norge gikk fra å være sjøfartsnasjon til oljenasjon. Vindmøllene som nå blir bygget av ingeniører i Statoil hadde ikke skjedd uten deres kompetanse.    

– Den naturgitte holdningen hos dem som vil bli ingeniør er problemløsning og nyutvikling. Vi vet at energietterspørselen øker – og vi vet at vi har satt oss ambisiøse klimamål. Dette må være den ultimate utfordring for en ingeniør, sier Hellsten.   

Trenger nyutdannede  

Oljeselskapene står klare for å ta imot de nyutdannede. Ti av de største medlemsbedriftene i Norsk olje og gass svarer at de til sammen skal rekruttere 850 nye medarbeidere, hvorav det største behovet er ingeniørsiden. I tillegg har selskapene behov for om lag 160 lærlinger. 

- Olje- og gassindustrien står foran spennende utfordringer. Vi har ambisjon om å ligge blant de fremste i verden i bruk av digitale løsninger. Mange oppgaver skal automatiseres. Dette er spennende faglige utfordringer, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. 

Optimisme blant folket 

Også stemningen i det norske folk er i ferd med å snu. En undersøkelse gjort av Kantar TNS på vegne av Norsk olje og gass viser at det fra våren 2016 til i år har antallet som mener oljenæringen har middels eller gode utsikter økt fra 69 til 78,6 prosent.