Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Harald Pettersen, Statoil og Norsk olje og gass

IEA-sjefen: Lukrativt å investere på norsk sokkel

Toppsjefen i Det internasjonale energibyrået, Fatih Birol, tror investeringer i olje og gass i Norge vil være meget lukrativt fremover.

- Når vi ser på fremtiden ser vi at fornybare energikilder, som vind og vannkraft, vil vokse betydelig. Men vi ser også at oljen vil være en viktig del av energibildet, selv i en verden der hensynet til klimaet ivaretas. Naturgass tror vi vil øke betraktelig i alle scenarioer. Derfor vil norsk olje og gass, sammen med olje og gass fra andre land, finne et marked.

Det sier lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol i et intervju som er gjort med Norsk olje og gass i forbindelse med Norsk olje og gass' årskonferanse 2018 som avholdes på Oslo Kongressenter torsdag 15. mars.

Årskonferansen har fått navnet «Moment – Fremtiden under arbeid» fordi teknologiutvikling og innovasjon preger den pågående omstillingen i olje- og gassnæringen, og fordi det er moment i bransjen, drevet frem av visjonen og kunnskapen til titusener av medarbeidere.

To store energiutfordringer
Fatih Birol ser to store energiutfordringer. Den ene er energisikkerhet, den andre er klimaendringer.

- Når vi ser på disse to utfordringene, mener jeg at verden trenger hver eneste dråpe av norsk olje og all norsk gass som finnes. Norge er en pålitelig partner, med god markedsøkonomi og et velfungerende demokrati. Derfor er norsk olje og gass en hjørnestein i verdens energisikkerhet, sier han.

IEA-sjefen mener energisektoren er i hjertet klimautfordringen fordi mer enn to tredeler av utslippene som skaper klimaendringer kommer fra energisektoren. Uten å forandre denne sektoren, kan vi ikke redde klimaet.

- Men når vi ser på fossile brensler er utfordringen kull, ikke gass. I alle våre klimascenarioer er gass en vinner. Når det gjelder olje vil vi bruke det i mange år fremover, spesielt i transportsektoren og selvfølgelig for petrokjemisk industri, sier han.

Han mener det er viktig å finne måter å bruke olje og gass på en mer effektiv og miljøvennlig måte, og at det fremover blir jobbet hardt for å utvikle teknologier som karbonfangst og – lagring (CCS).

- Derfor setter jeg pris på initiativ fra for eksempel Norge, USA, Kina og andre som alle jobber for CSS-løsninger, sier Birol.

Lukrativt område
Han ville ikke vært bekymret for sparepengene sine hvis de hadde vært investert på den norske kontinentalsokkelen.

- Jeg investerer av prinsipp aldri i energi, dette på grunn av min rolle, men hvis jeg skulle gjort det ville jeg betraktet norsk olje og gass som et lukrativt område å investere i for alle, sier IEA-sjefen.