Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Større inntekter til staten fra olje og gass

Skatteregnskapet viser at det ble innbetalt 137 milliarder kroner i januar og februar. Skatt på utvinning av petroleum står for nesten 60 prosent av økningen.

Skatteregnskapet for de to første månedene viser en økning på nesten elleve milliarder kroner fra fjoråret. Det er ni prosent mer enn samme periode i fjor. Nesten 60 prosent av denne økningen skyldes skatt på utvinning av petroleum, melder SSB.

Statens inntekter fra utvinning av petroleum har steget markant de siste månedene. I desember 2017 utgjorde samlet skatt på utvinning av petroleum ni prosent av de totale skatteinnbetalingene, to måneder senere har dette økt til elleve prosent.

I januar skrev Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger og Atle Blomgren, seniorforsker ved IRIS Samfunnsforskning, en kronikk i Aftenposten hvor de slo fast at oljenæringen er den soleklart viktigste næringen for Norge.
De sammenlignet blant annet petroleumsnæringen med fisk og havbruk, og  (slo fast to ganger) at til tross for toppnotering for lakseprisen og bunnotering for oljeprisen ga petroleum fortsatt 18 ganger så høy inntekt til staten som summen av oppdrett, villfisk og landbruk.

- De fleste kommentatorer som har sett nedgangen i oljesektoren som en permanent tilstand og ikke forstått at det var en midlertidig konjunkturnedgang, har bommet, skrev Osmundsen og Blomgren.

Takket være god omstilling og sterk arbeidsinnsats blant de ansatte i næringen øker statens inntekter igjen.