Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Sterk oljeeksport i september

Eksporten av råolje økte med 6,3 prosent fra august til september. I september ble det eksportert olje, naturgass og naturlige gasskondensater for 45,2 milliarder kroner.

I september var 56 prosent av all norsk vareeksport var råolje, naturgass og kondensat. I tillegg kommer eksport av oljeservice og plattformer og raffinerte petroleumsprodukter.

- At over halvparten av all norsk vareeksport kommer direkte fra petroleumsnæringen viser hvor viktig petroleumsnæringen er for både næringsliv, økonomi og offentlige velferdsgoder og arbeidspalsser, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Oversikten fra Statistisk sentralbyrå viser at handelsoverskuddet var i på 21,1 milliarder kroner i september. Uten petroleumsinntektene ville Norge hatt et handelsunderskudd på 24 milliarder kroner i september.


Handelsoverskuddet ned 27 prosent

Totalt eksporterte Norge varer for 81 milliarder kroner i september. Om man inkluderer eksport av skip og oljeplattformer sto petroleumsnæringen for 46,2 milliarder av eksporten. Fastlandseksporten som er all annen eksport, som industri, raffinerte petroleumsprodukter og fisk var 34,8 milliarder.
Det ble eksportert fisk for 7,5 milliarder.

Handelsoverskuddet falt hele 27 prosent fra august til september, men august var da også den måneden med høyest handelsoverskudd siden 2014.