Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
FOTO: Norsk olje og gass

Tariffoppgjøret 2018 er i gang

I dag startet den forbundsvise sløyfen med forhandlinger om alle avtaler som Norsk olje og gass har med Industri Energi, Safe, Negotia og Parat.

Tariffoppgjøret i år er et samordnet oppgjør i motsetning til forbundsvist som er hovedregelen. Samordnet oppgjør betyr at NHO og henholdsvis LO og YS forhandler sine tariffavtaler under ett felles forhandlingsløp.

Denne oppgjørsformen velges når det er store, prinsipielle spørsmål som må avklares mellom partene. Det er spørsmålet om AFP-ordningen som er årsaken til at partene i år har valgt en samordnet oppgjørsform.

Kravoverleveringen mellom NHO og LO og YS skjedde mandag 12. mars. Det vil bli gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger i perioden 14. mars til og med 20. mars. For Norsk olje og gass skjer dette i dag, 14. mars, med Industri Energi, Safe, Negotia og Parat.

18. mars er satt som reservedag for å sluttføre forhandlingene.

Image
FOTO: Norsk olje og gass
LEDER: Safe-leder Hilde-Marit Rysst legger frem sine krav til forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Det er ikke streikerett på spørsmål som tas opp i tilpasningsforhandlingen, og dersom partene ikke blir enige videreføres dagens bestemmelser uendret. Dersom det blir endringer i de forbundsvise forhandlingene, vil ikke disse bli gjort kjent før det foreligger en løsning i de sentrale forhandlingene.

For å få oppdatert informasjon om lønnsoppgjøret viser vi til NHO.

Les også: Dette er lønnsoppgjøret 2018