Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Tidewave

Bestefarideen som kan forandre helseomsorgen

Ved hjelp av oljeteknologi skal Tidewave endre hverdagen til sykepleiere og pasienter.

Tidewave R&D utvikler en smart vendemadrass som automatiserer tungt rutinearbeid på en sikker og god måte. Pasienter med nedsatt funksjonalitet trenger hjelp til regelmessig bevegelse om natten for å unngå liggesår og skader.

I dag bruker helsepersonell mange arbeidstimer på å snu dem manuelt, som er en ubehagelig prosedyre for både dem og pasienten. I stedet skal en spesialtilpasset madrass gjøre jobben. På den måten unngår helsepersonell unødvendig slitasje i rygg og pasienten unngår å forstyrres i nattesøvnen.  

– Ideen til vendemadrassen kom opprinnelig fra bestefaren til Elen på teamet vårt, Audun Haugs, som var ingeniør og oppfinner. Han laget flere prototyper på 1990-tallet som han testet og fikk gode resultater med. Da han døde brått ble ideen lagt på is inntil vi tok opp arbeidet med den, forklarer Nina Fagerheim Åmodt i Tidewave til Norsk olje og gass.  (Artikkelen fortsetter under videoen)

(Monitoren viser hvordan pasientens bekken blir utsatt for trykk. Foto: Tidewave R&D)

Stort behov
De tre gründerne bak Tidewave R&D, Elen Haugs Langvik, Nina Fagerheim Åmodt og Bjørn Sebastian Lorentzen opprettet selskapet under masterstudiet i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. De gjorde en grundig utforsking på hvilke behov som måtte dekkes av produktet ved å besøke sykehjem og relevante helseinstitusjoner i landet. Etter hvert ansatte de også Andreas Smith, som er maskiningeniør med erfaring fra oljesektoren.

– Det er et ekstremt behov hos pasienter for regelmessig bevegelse gjennom natten. Det er også store individuelle forskjeller på hvilke behov pasientene har. Derfor jobber vi med å se på hva pasientene trenger, slik at vi kan utvikle en teknologi som passer til det, sier Åmodt.

Kompetanseoverføring
Norway Pumps & Pipes, et initiativ som ønsker å drive frem kompetanseoverføring, innovasjon og verdiskaping mellom olje- og helsesektoren, har støttet Tidewave for å finne en løsning på disse utfordringene. Aarbakke Innovation, et selskap som driver med innovasjon innen olje og gass, har også bistått Tidewave.  

– Vi var med på idéutvikling og så på konseptet deres med nye øyne. Vår oppgave var å utfordre eksisterende ideer og bidra til å skape nye, sier daglig leder Reid Skjærpe i Aarbakke Innovation.  

Løser kostbart problem
– Det at vi blir stadig flere eldre og færre sysselsatte er en alvorlig utfordring for bærekraften til å bevare et godt helsevesen. Internasjonalt er det 124 millioner mennesker som lider av aldring og nevrologiske sykdommer, og kunne trengt vårt produkt. I Norge er det i dag om lag 100.000 personer ved sykehjem og hjemmesykepleie med tilsvarende behov. Med økende aldring og en estimert nasjonal mangel på rundt 70.000 helsearbeidere allerede i år 2030, da er det helt nødvendig med automatiserte løsninger på rutinearbeid for å kunne behandle alle, sier Nina Fagerheim Åmodt i Tidewave.

Et liggesår er anslått å koste gjennomsnittlig 100.000 kroner å behandle, og er dessuten svært smertefullt. Det verste er at nesten 95 prosent av alle tilfellene kunne vært unngått ved tilstrekkelig trykkavlastning.

På vei ut i markedet
– Nå har vi kommet langt i utviklingen og er i ferd med å nå ut til våre første kunder. Vi har en fungerende prototype, patentert løsningen, pågående sertifisering og er i planlegging av en såkalt innovasjonskontrakt med Innovasjon Norge med flere kommuner som krevende kunder. Så langt har vi klart oss på offentlige midler, men skal nå for første gang åpne for privat investering for å sikre fremtidig vekst.

– Vi ser at det er behov for å tenke langsiktig. Derfor ser vi etter andre som vil bli med oss i en spennende fase, og å sikre et godt helsetilbud i fremtiden, sier Åmodt.

Les artikkel og se reportasje i NRK Dagsrevyen her.

Teknologier fra olje- og gassnæringen kommer til nytte langt utover sine opprinnelige formål. Norsk olje og gass og Sintef Teknologi og Samfunn har samlet 26 eksempler på teknologioverføring fra olje- og gassnæringen som du kan lese mer om her.