Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

24. konsesjonsrunde: Nye muligheter for Nord-Norge

24. konsesjonsrunde vil bidra til å sikre verdiskapning for hele Norge, og spesielt for den nordlige landsdelen.

- Tilgang på nytt areal er avgjørende for fremtidig norsk olje og gassvirksomhet. Med 24. konsesjonsrunde viser regjeringen at fokuset for alvor flyttes mot nord. Økt aktivitet i nord vil gi store ringvirkninger i hele landsdelen, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Det er tildelt totalt 12 utvinningstillatelser, fordelt på ni i Barentshavet, tre i Norskehavet, til totalt elleve selskaper.

Avgjørende for arbeidsplasser
Schjøtt-Pedersen understreker at tildelingen er avgjørende for Norge.
- Olje- og gassnæringen skaper enorme verdier for Norge og over 170.000 arbeidsplasser er avhengig av næringen og utbyggingsprosjekter. Vi vet at det vil være få nye prosjekter etter 2022 hvis det ikke gjøres nye funn. Derfor er det så viktig at regjeringen legger til rette for leting nå, sier Schjøtt-Pedersen.

Store muligheter for nord
80 prosent av norske havområder er nord for polarsirkelen. Oljedirektoratet anslår at nesten to tredjedeler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet. Derfor vil dette området spille en viktig rolle om en skal forhindre avtakende produksjon fra 2025.
- Det er boret 1.300 brønner i Nordsjøen, men bare 350 i Norskehavet og 150 i Barentshavet. Her er det store muligheter og her ligger fremtiden, sier Schjøtt-Pedersen.

Økt olje- og gassaktivitet i Nord-Norge har allerede gitt tusenvis av nye arbeidsplasser og økt verdiskapningen i nord. Også Midt-Norge vil få nye muligheter med de tre utvinningstillatelsene som er gitt i Norskehavet.
- Allerede før Goliat kom i produksjon, var eksportverdien fra olje- og gassnæringen i
Nord-Norge større enn eksportverdien fra all annen av industrivirksomhet i landsdelen til sammen. Dagens tildelinger gir nye muligheter for landsdelen, sier Schjøtt-Pedersen.