Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Det går bedre - SSBs investeringstelling

Ny tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de totale investeringene for olje og gass blir på 165,1 milliarder i 2019. Det er 16,5 prosent høyere enn tilsvarende tall som ble lagt frem for ett år siden.

- Tallene bekrefter en optimisme i Norges desidert viktigste næring, at vi bygger ut nye felt er en investering i fortsatt høy velferd i Norge. Det gir også arbeid til svært mange og sikrer aktivitet langs hele kysten, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Olje- og gass bedriftene og leverandørene er Norges desidert største industri og selve navet i norsk økonomi. SSBs tall viser at optimismen er på vei tilbake i næringen.

Får mer for mindre
SSB har en marginal nedjustering i tallene for 2018, fra 156,5 til 156,3.
- Det er i dag 20 pågående utbygginger på norsk sokkel. Det er særdeles høyt og tallene viser at vi får mer for mindre, sier Schjøtt-Pedersen.
Han understreker at når kostnadene reduseres samtidig som investeringene går opp i 2019, så det betyr aktivitetsøkning i dobbel forstand.
- Forutsetningen for høy aktivitet på norsk sokkel er at vi er konkurransedyktige og holder kostnadene lave. Spesielt i en tid der aktiviteten går opp, må vi klare å fortsatt være kostnadsbevisste, sier Schjøtt-Pedersen.