Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Vil kickstarte europeisk CCS-satsing

En samlet europeisk industri ber EU-kommisjonen og EUs energiministre om å gjøre karbonfangst og –lagring til en sentral del av strategien for å nå utslippsmålene og øke konkurransekraften i Europa.

"Industrien i Europa står klare for å ta utfordringen med å bidra til at EU når sine klimamål. Nå ber vi politikerne om at det samme lederskapet som er blitt vist i utviklingen av fornybar energi – også brukes til å muliggjøre CO2-fangs og- lagring (CCS)".

Slik avsluttes et brev til EU-kommisjonen og EU-medlemmenes energiministere, signert av blant annet flere olje- og gasselskaper og store industriaktører i Europa. 

– CO2-fangst og -lagring er den løsningen vi kjenner i dag som mest effektivt vil kutte tilstrekkelig med utslipp, samtidig som man ivaretar utvikling og vekst i industrien, til lavest mulig kostnader for samfunnet, sier internasjonal direktør i Norsk olje og gass, Erling Kvadsheim, som er blant avsenderne.

– Men for å gjøre det mulig må det etableres et skikkelig politisk rammeverk i Europa, sier Kvadsheim.

  • Her kan du lese brevet som er sendt til EU-kommisjonen og EUs energiministre.

«Vi tror dette uformelle energisamarbeidet kan gi en kickstart for å få CCS inn i Europas strategier for lavere utslipp og høyere konkurransekraft i industrien», skriver alliansen av industriaktører i brevet. Videre oppfordrer avsenderne til at planene fra medlemslandene samkjøres med EUs langsiktige strategi for reduksjon av klimagassutslipp – og at CCS blir en helt sentral del i strategien for EUs 2050-målsetninger om reduserte utslipp.

Byr på store muligheter for Norge

– Om man lykkes med å realisere karbonfangst og -lagring i stor skala, kan dette samtidig by på store muligheter for norsk naturgass, sier Kvadsheim.

Enkelt forklart kan man splitte naturgassen til hydrogen og CO2. CO2'en lagres trygt under bakken offshore, og rent hydrogen kan selges til markedene i Europa. Bruk av hydrogen i samspill med en stadig større andel variabel fornybar energi vil kunne bidra til betydelig klimagassreduksjoner i Europa.

Forrige uke ble EUs energiministre enige om å øke bruken av hydrogen i transport- og kraftsektoren som en del av strategien for å kutte utslippene med 40 prosent innen 2040.

– Vi har store mengder naturgass igjen på sokkelen, og markedet for hydrogen i Europa ligger an til å bli stort. Dette kan legge grunnlaget for en ny industri i Norge som gir store inntekter og potensielt titusenvis av arbeidsplasser, sier Kvadsheim, og viser til en studie utført av SINTEF om «Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved storskala CO2-håndtering i Norge».