Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Seminar om kjemisk arbeidsmiljø

Programmet er klart for seminar om oppfølging og status for kjemisk arbeidsmiljø, 2018.

Seminar Kjemisk arbeidsmiljø
- STATUS 2018

 Norsk olje og gass inviterer til åpent seminar om kjemisk arbeidsmiljø, basert på trepartssamarbeidet i Sikkerhetsforum. 

Programmet er nå klart. Trykk her for å se programmet som PDF. 

Trykk her for å melde deg på seminaret. 

Dato: 5. desember 2018
Tid: 08.00-16.00
Sted: Clarion Air Hotel, Sola

Når

Hva

Hvem

08.00

Registrering/ankomst/kaffe

 

09.00

OPPSTART/Velkommen

Maiken Ree, Norsk olje og gass (møteleder)

 

09.10

Kjemisk helsefare i petroleumsindustrien - hva vet vi?

Pål Molander, Direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

09.40

Kjemisk arbeidsmiljø – hvor har næringen løftet seg og hvor ser vi fortsatt utfordringer?

Anne Myrvold, Direktør, Ptil

09.50

Kjemisk arbeidsmiljø - hvor står vi?

Knut Thorvaldsen, Viseadministrerende direktør, Norsk olje og gass

10.00

Kjemisk arbeidsmiljø - hvor står vi?

Hilde-Marit Rysst, Leder SAFE

10.10

PAUSE

 

10.40

Kjemikalieprosjektet 2007-11 - viktigste konklusjoner

Jakob Nærheim, Seniorrådgiver, Norsk olje og gass/Equinor

11.00

Arbeidsrelatert kreft i petroleumsindustrien - hva har vi av ny kunnskap?

Tom Grimsrud, Overlege/forsker, Kreftregisteret

11.20

Benzeneksponering har vi prioritert lenge, skjer det en forbedring?

Sigvart Zachariassen, Sjefingeniør arbeidsmiljø, Ptil

11.30

Kvikksølv - et større problem enn vi trodde

 

Ellen K. Jensen, Sjefingeniør helse og arbeidsmiljø, Equinor

11.50

H2S - velkjent og/eller ukjent helserisiko?

Ritwa A. Utne, Rådgiver helse- og arbeidsmiljø, Norsk Industri/Equinor

12.10

LUNSJ

 

13.10

Eksos og ultrafine partikler - mer enn lungeeffekter

Halvor Erikstein, Yrkeshygieniker, SAFE

13.30

Nedstenging - eksponeringsrisiko som kan kontrolleres

Trond Schei, Director HSE Assurance & Industrial Hygiene, ConocoPhillips

13.50

Hvor ble det av robotene? Status for ISO-fagene

Rhoar Skjøndal, Prosjektleder, KAEFER Energy

14.10

PAUSE

 

14.40

Occupational Hazards from drilling fluids

Kirsty Walker, Global Project Manager HSE System and Practices, Schlumberger

15.00

Hudplager knyttet til borevæskeeksponering

Bjørg Eli Holund, Yrkeshygieniker/forsker, Haukeland universitetssykehus/ UiB

15.20

Oppsummering

Aud Nistov, Fagsjef HMS og standardisering, Norsk olje og gass

15.45

SLUTT

 

Forbehold om endringer