Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Seminar om kjemisk arbeidsmiljø - status 2018

Norsk olje og gass inviterer til åpent seminar om oppfølging og status for kjemisk arbeidsmiljø, 2018.

Velkommen til et seminar om kjemisk arbeidsmiljø, basert på trepartssamarbeidet i Sikkerhetsforum. 

Tid: 5. desember 2018 kl. 08.30-16.00

Sted: Clarion Air Hotel, Sola

Seminaret er åpent og uten deltakeravgift.

Målgruppe: Ledere, risikoeiere, fageksperter, vernetjeneste og andre interesserte innen petroleumsvirksomheten.

Du kan melde deg på ved å trykke på denne lenken. 

Seminaret er en oppfølging av anbefalinger fra Engen-utvalget og den etterfølgende Stortingsmelding 12 (2017-18) om Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien.

Der ble det blant annet anbefalt at det må arbeides videre med å utvikle god kunnskap og dokumentasjon om arbeidsmiljørisiko i petroleumsvirksomheten, herunder å arbeide for bedre kartlegging av eksponeringsbildet og risiko relatert til kjemisk arbeidsmiljø.

Utgangspunktet er forbedringsprosjektet «Kjemikalieprosjektet» som ble ferdigstilt i 2011/12.

Informasjon fra dette prosjektet, samt seminar om arbeidsmiljøteknologi i 2016 og gjeldende retningslinjer finner du her: https://www.norog.no/drift/arbeidsmiljo/kjemisk-arbeidsmiljo2/.

Programmet for seminaret blir ferdigstilt i løpet av oktober.