Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Eldar Myrene

Rødlistet fugleart finner trygg havn på oljeplattform

Mens krykkjebestanden går kraftig tilbake på fastlandet, viser ny kartlegging at hundrevis av den rødlista arten finner seg til rette på oljeinstallasjoner.

 – Det virker som at krykkjene trives bra, og tilbakemeldingen er at det er stabile eller økende antall fugler som velger å hekke ute på plattformen, sier forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Signe Christensen-Dalsgaard.

Imponert over oljeselskapene

Det er sikkerhetsleder på den Equinor-opererte plattformen Heidrun, Eldar Myrene, som forrige sommer tok fotokameraet i egne hender og startet en systematisk kartlegging av fuglene på installasjonen.

– Vi har siste årene lagt merke til at krykkjebestanden har økt på Heidrun, samtidig som jeg har hørt om bekymring fra ornitologer vedrørende en stadig reduksjon av hekkende krykkje på fastlandet, sier Myrene.  

Saken fortsetter etter bildekarusellen.

Prosjektet initiert av NINA og finansiert av Miljødirektoratet gjennom SEAPOP-programmet. Myrene mener det er en naturlig for HMS-apparatet i Equinor å se på miljøet på denne måten, men at han også har et personlig engasjement for saken.

– Jeg er bosatt på Sunnmøre og fuglefjellet på Runde ligger ikke så langt herfra. Der er har man samme bekymring. Fugleinteressen har i tillegg vært med meg helt siden barndommen, sier Myrene.

Han sier at det på Heidrun har blitt tatt hensyn til de hekkende krykkjene på plattformen, og planlagte aktiviteter har blitt stoppet eller utsatt på grunn av mulig konflikt med ikke utfløyne unger. NINA-forskeren lar seg imponere av arbeidet. 

– Jeg er imponert over de tankene de har gjort rundt å verne krykkjene, og at de er så bevisst på ansvaret. Det er svært positivt at selskapet velger å verne rundt denne sterkt truede sjøfuglarten, sier Christensen-Dalsgaard.

Færre fiender og kortere matveg

Det ble talt totalt 280 reir og cirka 300 unger på Heidrun sommeren 2018. Mens bestandene går tilbake på fastlandet blant annet på grunn av at ungeproduksjonen trues av rovdyr, viser det seg tryggere på Heidrun-plattformen. I tillegg er det mye som tyder på at krykkja flyr helt ut til Eggakanten for å finne mat. Ved å hekke på installasjonene blir vegen ut til matfatet halvert.

Prosjektet videreføres i 2019

Etter det vellykkede registreringsarbeidet i 2018, vil det i 2019 etableres en mer langsiktig overvåking av krykkjene på flere installasjoner. I tillegg til Heidrun, er det gjort undersøkelser på Skarv. I år vil også Okea-opererte Draugen og Vårs Goliat også kartlegges. 

– Det er veldig viktig for oss. Om vi kan jobbe sammen og øke bevisstheten om fuglene på plattformene så kan man styrke arbeidet med å holde liv i bestanden. Alle monner drar. Om bestanden går mye ned på kysten, er det bra at fuglen finner nye steder å hekke, sier Christensen-Dalsgaard.