Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Scanpix

Møt oss i Arendal

Norsk olje og gass deltar også i år på Arendalsuka. Her kan du se hvor vi er når, og hva som skjer gjennom uka.

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Vi ønsker velkommen til Norsk olje og gass' bidrag under Arendalsuka 2021.

Vi er til stede hele uken og arrangerer arrangementer mandag 16. til onsdag 18. august. Sammen med bedrifter, politikere og analytikere skal vi diskutere de midlertidige skatteendringene, om havbunnsmineraler kan være en ny næring for Norge og teknologioverføringer fra denne bransjen.

Velkommen skal du være, fysisk eller digitalt.

"Oljeskattepakken" Vi gjør opp regnskap ett år etter

Tid: Tirsdag 17. august 12:00-13:15

Sted: Madam Reiersen

Sommeren 2020 samlet er bredt Stortingsflertall seg rundt en tiltakspakke for å sikre norsk petroleumsindustri i en turbulent tid der oljeprisen var svært lav og usikkerheten høy. Målet var i første rekke å sikre titusenvis av arbeidsplasser over hele landet og ta vare på noe av den mest verdifulle kompetansen i norsk næringsliv. Hvordan gikk det? Et drøyt år senere vet vi hva resultatet ble. Analytikere, bedriftsledere og politikere møtes for å snakke om Norges viktigste industri.

Er mineraler på havbunnen Norges neste offshore-eventyr?

Tid: Onsdag 18. august 10:30-11:40

Sted: Madam Reiersen

Verden trenger enorme mengder mineraler i de neste tiårene. Det er blant annet en forutsetning for å klare omstillingen der mer blir elektrifisert. Norske myndigheter mener det ligger store forekomster av viktige mineraler på havbunnen utenfor Norge. Å ta dem opp kan være en ny industri for landet - men det kan også bety negative miljøkonsekvenser. Hvordan skal vi forholde oss til dette dilemmaet?

Hvordan skal Norge lykkes med skalering og eksport av bærekraftige løsninger?

Tid: Onsdag 18. august 11:30-12:30

Sted: Demokratiscenen - jubileumsscene

Det blir presentert nye eksempler på teknologioverføringer fra olje og gass til andre næringer. Samarbeidspartnerne vil belyse hvordan klyngenes erfaring, kunnskap og kompetanse bør forvaltes til å bli en viktig driver i den grønne omstillingen av norsk næringsliv.

Mange peker på vår evne til å kapitalisere på teknologiløsninger og kunnskap utviklet av leverandørindustrien innen petroleumsnæringen som viktig for å lykkes i den grønne omstillingen. En rapport fra Menon Economics (2020) viser derimot at omstillingen av petroleumsnæringen går for sakte. Hvordan bør Norge legge til rette for best mulig utnyttelse av den kompetansen og kunnskapen leverandørindustrien og klyngene representerer for å sette fart på utviklingen av de grønne næringene?