Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Arne Reidar Mortensen/Equinor

Gallup: Hjelper ikke klimaet å legge ned oljeproduksjonen

Tre av fire nordmenn mener det ikke hjelper klimaet om Norge legger ned olje- og gassproduksjonen. Det viser en undersøkelse utført av Kantar TNS.

I den offentlige debatten pågår det for tiden et ordskifte om olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel skal avvikles eller ikke av hensyn til klimaet.

På den ene siden sies det at kutt i norsk olje- og gasseksport vil gi en reell reduksjon i globale klimagassutslipp. På den andre siden sies det at et ensidig kutt fra norsk side vil medføre dårligere velferd og at klimautslippene faktisk vil øke fordi produksjonen raskt vil overtas av andre land som produserer olje og gass med høyere utslipp.

Blant de spurte svarer et stort flertall på 73 prosent nei på spørsmålet om nedleggelse av den norske olje- og gassproduksjonen er god klimapolitikk. Innbyggerne i oljefylket Rogaland er aller mest skeptisk til at en nedleggelse av industrien vil hjelpe klimaet. Her svarer hele 85 prosent nei på spørsmålet. I innlandsfylket Oppland er folk nesten like betenkte. Her svarer 81 prosent nei.

Også Oslo tviler de fleste på at det er god klimapolitikk å legge den norske olje- og gassproduksjonen. Her svarer 58 prosent nei på spørsmålet.

- GALT Å FLYTTE PRODUKSJONEN FRA NORGE
-    Selv FNs klimapanel slår fast at rundt en fjerdedel av den energien verden trenger i 2050 må komme fra olje og gass. Mesteparten av oljen i verden er tungolje, mens oljen fra Norge er lettere og gir langt mindre klimagassutslipp. Det vil derfor være helt galt å flytte produksjonen fra Norge til land med høyere utslipp, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Han understreker at gass fra Norge er nødvendig for at Europa skal kunne slutte med kull og kunne nå sine klimamål. Samtidig må oljeselskapene bidra aktivt til å utvikle fornybar energi, og til å utvikle hydrogengass som ikke har utslipp.

Totalt 3889 personer ble intervjuet i den landsdekkende spørreundersøkelsen, som er utført av markedsanalysebyrået Kantar TNS. Intervjuene ble gjennomført i perioden 23. februar til 11. mars 2019.  Respondentene ble stilt følgende spørsmål:

Tror du det er god klimapolitikk å legge ned norsk olje- og gassproduksjon?  

 FYLKESOVERSIKT

NEI

JA

VET IKKE

Rogaland

85%

13%

2%

Oppland

81%

11%

8%

Sogn og Fjordane

78%

13%

9%

Finnmark

77%

22%

2%

Vestfold

76%

21%

3%

Hordaland

76%

22%

2%

Telemark

75%

18%

7%

Møre og Romsdal

75%

21%

4%

Aust-Agder

75%

22%

3%

Østfold

74%

19%

7%

Buskerud

74%

22%

4%

Nordland

74%

22%

4%

Akershus

71%

21%

7%

Hedmark

69%

22%

9%

Trøndelag

69%

25%

6%

Vest-Agder

67%

27%

6%

Troms

67%

28%

6%

Oslo

58%

33%

9%