Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Anette Westgard/Equinor

Nordmenn vil ikke overlate oljeproduksjonen til andre land

Stilt overfor valget om et annet land heller burde produsere olje, mener et flertall av nordmenn at Norge bør fortsette sin produksjon. Det viser en undersøkelse gjort av Kantar TNS.

Hvis ikke vi i Norge skal slutte med oljeproduksjonen, hvem skal da gjøre det? Det er blant spørsmålene som blir stilt i den offentlige debatten forbindelse med blant andre klimademonstrasjonene til de unge.

Flere av de politiske ungdomspartiene krever også at oljeleting skal stanses og at det ikke skal lyses ut nye konsesjoner på norsk sokkel.

Blir kravene innfridd vil det innebære at andre land må overta bortfallet av norsk oljeproduksjon. Mest sannsynlig vil dette erstattes med olje fra de mestproduserende oljelandene i verden, som er USA, Russland, Saudi-Arabia, Iran, Irak og Kina.

Men et flertall av nordmenn ønsker ikke det, viser en undersøkelse som er gjort av markedsanalysebyrået Kantar TNS. Stilt overfor en situasjon der kun ett land burde produsere oljen, svarer 63 prosent av de spurte at det landet bør være Norge.

-  Alle analyser viser at verden i 2050 trenger olje og gass for å møte energibehovet. Da er det avgjørende at land som Norge, som er blant de som har minst utslipp både ved utvinning og ved bruk av våre produkter, fortsetter produksjonen slik at utslippene blir minst mulig. Derfor er det positivt at folk i Norge er enig i at de 225.000 kunnskapsrike arbeiderne i bransjen, fortsatt bør bidra til å levere den energien verden trenger, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

7 prosent mente Saudi-Arabia burde stå for produksjonen mens drøyt 5 prosent mener USA bør være det eneste landet som produserer olje. Om lag 1 prosent svarer på alternativene Russland, Iran, Irak og Kina. Snaut 4 prosent svarer "andre land" mens nær 16 prosent svarer ""vet" ikke i undersøkelsen.

Les også: Her kommer 1400 flere stillinger du kan søke på

Totalt 3889 personer ble intervjuet i den landsdekkende spørreundersøkelsen, som er utført av markedsanalysebyrået Kantar TNS. Intervjuene ble gjennomført i perioden 23. februar til 11. mars 2019.  Respondentene ble stilt følgende spørsmål: Tenk deg en situasjon der kun ett av følgende land burde produsere olje, hvilket land mener du det bør være? Svaralternativene var: USA, Saudi-Arabia, Russland, Iran, Irak, Kina, Norge, Annet land, Vet ikke.