Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto:Tommy Ellingsen

Oljenæringen har høy oppslutning i befolkningen

Debatten om Norge bør fortsette å produsere å produsere olje og gass er aktiv. Samtidig sier et klart flertall av nordmenn ja til fortsatt produksjon på norsk sokkel.

Sju av ti nordmenn gir sin fulle tilslutning til at virksomheten på norsk sokkel må fortsette. Det viser en undersøkelse utført av Kantar på oppdrag fra Norsk olje og gass.

– Det er oppmuntrende å se at et så stort flertall av det norske folk slutter opp om næringen. Det viser at man ser hvilken betydning næringen har hatt og har for landet vårt og hvor vesentlig industrien er fremover også for å skape nye næringer, sier administrerende direktør (konst.) Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass.

I undersøkelsen blir folk spurt om de mener det er viktig å opprettholde norsk olje- og gassindustri.

Svarene viser at støtten til olje- og gassnæringen er stabil og høy. 69 prosent svarer at det er viktig å opprettholde olje- og gassindustrien, 17 svarer at det ikke er viktig, mens 14 prosent svarer «vet ikke».

Satser på klimavennlige løsninger
Norsk olje og gass avholder i dag årskonferanse på Colosseum kino i Oslo. Den har fått navnet Energisk og viser til industriens kraft og vilje til å stadig utvikle seg i en verden i endring.

– Olje- og gassindustrien i Norge startet det nye tiåret med ambisiøse klimamålsetninger. Vi skal gjennomføre en stor satsing med klimavennlige løsninger som offshore havvind, hydrogen og CO2-fangst og -lagring. Samtidig skal vi fremdeles være en pålitelig leverandør av olje og gass til en verden som etterspør stadig mer energi, sier Thorvaldsen.

Til årskonferansen kommer blant andre statsminister Erna Solberg, statsråd Tina Bru, president Barack Obamas tidligere energirådgiver, professor Jason Bordoff og Equinors konsernsjef Eldar Sætre. Det blir også debatter med ungdomspolitikere om energi og klima i et europeisk perspektiv, og med mediekommentatorer som skal diskutere om industrien henger med i tiden.

Se hele programmet her.

Konferansen blir strømmet i sin helhet her.